סטודיו עירוני

2021

הסטודיו העירוני היווה מסגרת לניתוח, חשיבה ועשייה אדריכליים במציאות העירונית הישראלית. הוא מציע התמודדות ערנית, רגישה ובגובה העיניים עם רקמות עירוניות ותיקות.

הסטודנטים התייחסו לסוגיות עירוניות אקטואליות כמו אי-צדק מרחבי, תהליכי דחיקה חברתיים, תרחישי קיצון אקלימיים, זיכרון והיסטוריה מקומית. הם שאלו כיצד מתכננים סביבת חיים עירונית מקיימת, בריאה למתגוררים בה, אינקלוסיבית למגוון תושביה, וערוכה לשינויים עתידיים.

המהלך האדריכלי כלל זיהוי של איכויות מבניות ומרחביות קיימות וניסוחם מחדש  באופן הרלוונטי לצרכי השעה. הפרויקטים הגיבו  לצורך לציפוף ועיבוי עירוני, זאת תוך ניהול הכוחות הכלכליים המניעים.

העבודה בסטודיו כללה למידה של המציאות העירונית הקונקרטית, מחקר ועיון תאורטיים, ותקדימים אדריכליים. על בסיס זה ניסחו הסטודנטים את החזון האישי שלהם לפיתוח סביבות עירוניות המשפרות את חיי היום יום של תושביהן.

הנחיית סטודיו
פרופ' אדר' ברכה חיוטין
ד"ר אדר' דקלה יזהר
הנחיית מחקר
אדר' ליאת אייזן
אדר' אלעד הורן

קבוצות סטודיו נוספות