סטודיו מרחב, תודעה וקיימות

2023

הסטודיו מהווה פלטפורמה לדיון ביקורתי בסוגיות העומדות על סדר היום במרחב הישראלי, תוך הסתכלות רחבה על השיקולים התכנוניים בהקשרים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים ותרבותיים והתייחסות גם להיבטים הפיזיים והתודעתיים של יחסי האדם והסביבה.

בתחום אותו נהוג לכנות "קיימות" ואשר נוטה להתמקד בהיבטים הטכנולוגיים, אנו מעניקים תשומת לב גם לזווית המנטאלית המשלימה את התמונה לטובת גיבושה של קיימות תודעתית (consciousness and sustainability). כך מתאפשרת הבנה מקיפה ואינטגראלית של האחריות המרחבית הנדרשת מארכיטקטים בני זמננו, המעשירה ומעמיקה את השדה בו אנו פועלים.

הסטודיו פתוח לכל תחומי העניין והנתיבים הנהוגים בפקולטה ומזמין גם מסעות גילוי במרחבים פחות מוכרים. כמסגרת פלורליסטית הוא מעודד חשיבה עצמאית ומאפשר לכל סטודנט להתחקות אחר העניין האישי שלו תוך שימוש בכלים הגראפיים והחומריים המועדפים עליו ובטון איתו הוא מזדהה. כתוצאה מכך תוצרי הסטודיו שונים זה מזה באופיים ומשקפים מנעד רחב של מוטיבציות העשוי לנוע בין הקונקרטי למופשט, בין התכליתי לפואטי ובין הנאיבי לביקורתי.

המכנה המשותף לכל הפרויקטים בסטודיו הוא הניסיון לתרגם דיוק מושגי לכדי פעולה מרחבית מנומקת, מובהקת ועקבית המייצרת משמעות.

הנחיית סטודיו
אדר' שמעיה צרפתי
אדר' ישי וול
הנחיית מחקר
ד"ר אור אלכסנדרוביץ'

קבוצות סטודיו נוספות