REVIVING – המים בנהריה כהזדמנות להתחדשות אורבנית

פרויקט גמר 2021
REVIVING

בכל שנה בעונות החורף הגשומות, תושבי העיר נהריה חווים מחדש הצפות קיצוניות. רחובות שלמים מתמלאים במים, והאצבע המאשימה מכוונת אל נחל הגעתון. נחל שסביבו העיר התפתחה, שפעם תפקד כציר ירוק ראשי וכמקום מפגש מרכזי, היום מוסתר בקירות בטון וגדרות, ומתפקד כחצר אחורית למסחר של שדרות הגעתון. עם זאת, בעיית ההצפות משקפת סוגייה יותר עמוקה במרחב העיר; המחסור הגדול בשטחים פתוחים ברשת העירונית הקיימת. הסיבה להצפות מורכבת מכמה גורמים, אבל נושא אחד שתמיד מתפספס בכל התוכניות העתידיות של העיר הוא שפשוט אין למים מקום לחלחל. בנוסף לכך, השטחים הפתוחים הקיימים לא ממשים את הפוטנציאל המלא שלהם; רובם מדשאות פשוטות, בעלי פונקציות וחוויות משתמש דלות, וכפי שנאמר, כושר חלחול המים נמוך בעקבות מחסומים שונים במרחב.

תהליך החקר התבצעה בשתי צורות; חקר מלמעלה המורכב ממיפויים וניתוחים על גבי תוכניות בקנה מידה הגדול, וחקר מלמטה, שהתבסס על סיורים עצמאיים וחוויות מהשטח, בנוסף לסקרים וראיונות עם תושבים. התברר כי בממוצע, כ15% בלבד משטח העיר מורכב מקרקעות רכות ומחלחלות, לעומת 85% של שטחים קשיחים (בינוי, אספלט, ריצופים וכד'). לאחר חישוב לפי סוגי קרקע שונים, נמצא שכ- 800,000 מ"ק של מים לא נקלטים במרחב העיר. בנוסף גילינו שהתושבים הוותיקים זוכרים נהריה אחרת ממה שקיימת היום, עיר שמאפשרת שוטטות ברחובות, שניתן לבלות בה ימים שלמים בחוץ לצד נחל ועל חוף הים, שפעם הייתה קרויה "עיר האופניים", והייתה מוקד תיירותי משמעותי.

Reviving – פירושו החייאה, התעוררות, והתחדשות. ייחוד הפרויקט נטוע בבחינת נהריה דרך ראייה רחבה לעומת הפריזמה הקבועה של נחל הגעתון. הנחל הינו מוקד משמעותי ופוטנציאל לציר ירוק מרכזי, אך בנוסף לכך הוא גם חלק ממערכת גדולה יותר. מטרת הפרויקט היא לבחון את הרשת העירונית הקיימת ההולכת ומצטופפת, ולשלב בה מערכת חדשה ומפותחת של שטחים פתוחים. מערכת זו תהווה פתרון לבעיית ההצפות בחורף, וביומיום תשפר את איכות החיים של התושבים, תייצר חווית עירוניות חדשות, ותהפוך את המטרד הגדול בעיר להזדמנות.

הנחיית עבודה
אדר' נוף מתניה ז"ק
אדר' נוף מיכל בן-שושן
אדר' נוף תמר דראל-פוספלד
אדר' נוף עדי אלמליח
אדר' נוף יעלה גונדר-לוי
ייעוץ
אורי מורן
הנחיית מחקר
ד"ר נטע פניגר
שרון וסראא
סראא סוויד
מסלול אדריכלות נוף
שרון פלוס
מסלול אדריכלות נוף
REVIVING
REVIVING
REVIVING

פרויקטים נוספים בסטודיו