רצועת ההגנה

פרויקט גמר 2021
רצועת ההגנה

העיר נהריה נבנתה סביב ערוץ נחל הגעתון ועל חלק מפשט ההצפה שלו. מאגרי השהיה שנבנו במעלה הנחל מסייעים לוויסות המים המגיעים אל העיר בעונת הגשמים, אך הם אינם מספיקים, ובחורפים האחרונים מתרחשים ארועי הצפה רחבי היקף בנהריה המלווים בנזקים כבדים לנפש ולרכוש. הגידול הצפוי באוכלוסיית העיר מביא להרחבה חוזרת ונשנית של השטחים הבנוים על חשבון שטחי החקלאות ממזרח, ללא תכנית ארוכת טווח. הבינוי החדש פוגע ברקמות בנויות בעלי חשיבות היסטורית, מאיים על מסדרונות אקולוגיים חשובים, ומקצין את בעיית ההצפות השנתית. השטחים הפתוחים הקיימים בעיר הם מצומצמים, וחלקם לא נגיש לתושבים.  הפגיעה המתמשכת במערכת האקולוגית, האיום על שטחי החקלאות, היעדר שטחים פתוחים איכותיים לתושבים  והנזק השנתי לשטחים הבנויים מחייבים בחינה של היחס בין העיר לבין השטחים הפתוחים ממזרח לה, ומציאת פתרון שיגדיר מחדש את המפגש ביניהם.

סקירה של תכניות רבות, חלקן מאושרות וחלקן בשלבי עבודה, העלתה שבעוד שניתנת תשומת לב רבה למערכת האקולוגית של הנחל במעלה הערוץ וקריאה לשימורה ולשיקומה, נזנחת המערכת האקולוגית של הנחל בשטחה של העיר. דוחות אקולוגיים וסביבתיים מצביעים על עושרה של המערכת האקולוגית מחוץ לעיר ומזהירים מפני הנזק שנגרם לה בשל המפגש עם העיר והגידול הלא מבוקר בשטחי הבינוי. נתוני משקעים שנתיים ומדדי זרימת המים בגעתון ובמאגרים לאורכו מעידים על בעייה הולכת ומחמירה של נפחי מים להם אין מענה. בחינת כמות השטחים הפתוחים בעיר ומידת נגישותם מאשרת שישנו מחסור בשטחים פתוחים זמינים לתושבים.

התכנית המוצעת מבקשת להגדיר רצועת הגנה ירוקה ממזרח לנהריה שתהווה גבול ברור לשטחים הבנויים בעיר ותמנע זחילה עירונית. הרצועה תכלול  שטחים לפעילות אינטנסיבית לאורך השטחים הבנויים, ושטחים בעלי מופע טבעי יותר ממזרח להם, בסמוך לשטחי החקלאות. הבינוי בעיר יעובה, פארקים ושבילים ירוקים יקשרו בין הבינוי לבין גנים  קיימים בעיר ליצירת רשת ירוקה בשטחה של העיר כולה, תוך שילוב ערוץ הגעתון כשטח פתוח עירוני ואיכותי. בתוך רצועת ההגנה יכללו אזורים שיהוו מאגרי איגום והשהיה זמניים כדי לקלוט את כמויות המים המגיעות ממעלה הערוץ, לסנן אותם ולשחרר אותם באיטיות אל ערוץ הנחל העובר בעיר למניעת הצפות. הרצועה תשתלב במסדרונות האקולוגיים הקיימים, תגן עליהם מפני פיתוח ותסייע בשיקום מערכות אקולוגיות. כך יהפוך המרחב שבין העיר לסביבותיה לשטח ציבורי פתוח בעל חשיבות חברתית, הנדסית ואקולוגית.

הנחיית עבודה
אדר' נוף מתניה ז"ק
אדר' נוף מיכל בן-שושן
אדר' נוף תמר דראל-פוספלד
אדר' נוף עדי אלמליח
אדר' נוף יעלה גונדר-לוי
ייעוץ
אורי מורן
הנחיית מחקר
ד"ר נטע פניגר
קרין און
קרין און
מסלול אדריכלות נוף
רצועת ההגנה
רצועת ההגנה
רצועת ההגנה

פרויקטים נוספים בסטודיו