עיר ילדים

פרויקט גמר 2021
עיר ילדים

הפרויקט מעלה לאור את המציאות הקשה של מבקשי המקלט, אשר מהווים רוב בשכונות דרום תל אביב – התקווה, נווה שאנן ושפירה, בה ילדיהם נופלים קורבן. לאור העובדה כי מבקשי המקלט נאלצים לעבוד סביב השעון על מנת לממן את חייהם, ובנוסף לעובדה כי קיים אחוז גבוה של אימהות חד הוריות עם ילדים בשכונות, נוצרה תופעה המכונה ״מחסני ילדים״: גני ילדים מאולתרים בתוך דירות מגורים בהשגחת שתי גננות מקהילת מבקשי המקלט. בדרום תל אביב קיים יותר מ 75 מחסני ילדים בהם שוהים למעלה מ 2600 תינוקות בגילאי 0-3, ומאות ילדים בגיל 3 ומעלה שאין להם מסגרת לשהות בה אחר הצהריים.

מחסני הילדים פועלים באופן פיראטי ללא פיקוח הרשויות. בכל מחסן, שוהים בין 40-80 תינוקות, בתנאים רדודים וצפיפות גבוהה למשך שעות ארוכות. למרות העובדה כי בשנת 2015 אירעו חמשה מקרי מוות ברצף של תינוקות במחסני הילדים, וכי עיריית תל אביב קיבלה תקציב של 56 מילון שקלים לבניית גני ילדים מסודרים, מעבר ל 5 גנים נמסר מהעירייה שלא נמצא מקום, ומחסני הילדים עדיין קיימים עד היום.

הפרויקט ראשית מבין את דחיפות הטיפול בנושא, ומפתח שיטת פעולה מערכתית שמראה כיצד ניתן להתערב בשכונות ולנצל את פוטנציאל ההתערבות בהם ליצירת מרחבים מחליפים למחסני הילדים. שנית, הפרויקט מתמקד באזור אחד בשכונת נווה שאנן ומציע פתרון מחליף למחסני הילדים באותו אזור. ההצעה כוללת שני בניינים ועיבוי על מגורים קיימים, שמייצרים יחד סביבת מחיה בריאה לילדים, אימהות, גננות ומשפחות.

הפרויקט מתייחס להדרגתיות כגורם חשוב, ומציע בנייה בשלבים: שלב ראשון ומיידי הקמת מרכז יום לילדים, שמהווה מסגרת לכל שעות היום למספר גדול של ילדים. שלב שני עיבוי מבנה קיים והקמת מגורי אימהות וגננות שמתפקד גם כמרכז לגיל הרך. שלב שלישי ואחרון הקמת מגורים משותפים למשפחות. הפרויקט מכיר בחשיבות פיתוח מרחבים תומכים בהתפתחות הילד בשכונות בעלת מעמד חברתי כלכלי נמוך, ככלי לגישור הפערים החברתיים כלכליים בין אוכלוסיות שונות.

הנחיית עבודה
פרופ''ח אורח איתן קימל
אדר' דיוויד רובינס
הנחיית מחקר
ד"ר יונתן דורטהיימר
דימה זהראן
דימה זהראן
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים
עיר ילדים
עיר ילדים
עיר ילדים

פרויקטים נוספים בסטודיו