עיור חקלאי

פרויקט גמר 2021
עיור חקלאי

החקלאות בישראל הולכת ונעלמת. בשנים האחרונות ניתן להבחין בתהליך עיור מואץ בחלק המרכזי של מישור החוף. השטחים העירוניים הולכים וגדלים ומסתמנת הגירה של תושבים מהישובים הכפריים לעירוניים המתאפיינת בנטישה של ענף החקלאות ומעבר לענפי תעשייה ומסחר. הפיתוח העירוני המואץ והבנייה האינטנסיבית גורמים לעודפי נגר בעיר עקב צמצום בשטחי קרקע המאפשרים חילחול של מים לתת הקרקע. גם שינויי האקלים הם גורם משמעותי המוסיף לבעיות הניקוז בעיר – עוצמת המשקעים היורדים באירועים קיצוניים גדלה ותדירותם עולה, תהליך המשפיע גם על משטר הזרימה בנחלים. המשמעות של שינויים אלו הם עלייה באירועי השיטפונות וההצפות ברחבי הארץ. 

העיר הוד השרון מבטאת באופן מובהק את הסוגיות האלו. בשנות העשרים התיישבו בדרום השרון אנשי העלייה הרביעית אשר ביקשו לעסוק בחקלאות. האזור היה אטרקטיבי מכיוון שהיה קרוב לתל אביב, שהיוותה מרכז עירוני מתפתח שנזקק לתוצרת חקלאית ומכיוון שהתאים לפיתוח ענף ההדרים שנחשב לענף מבטיח. בתחום של עיריית הוד השרון כיום היו בעבר ארבע מושבות חקלאיות, שבמהלך השנים גדלו, התרחבו ובשנת 1964 אוחדו  לכדי מועצה מקומית הוד השרון, אשר הוכרזה כעיר בשנת 1990. גבולה הפיזי מדרום הוא נחל הירקון ובתחום העיר זורמים ארבעה יובלים של נחל הירקון: נחל קנה, נחל הדס, נחל הדר ונחל פרדס. בניגוד לערים שכנות, הוד השרון עדיין מחזיקה בשטחים פתוחים ובשטחים חקלאיים רבים שמקצתם מצויים במרכז העיר, וחלקם הופשרו לבנייה. הפיתוח והתרחבות העיר גרמו להעלמות של האופי החקלאי שהיה מזוהה עם הוד השרון והתושבים בה. כמו כן, בנייה מאסיבית ותופעות אקלימיות מציבות את העיר בפני בעיה חוזרת של הצפות ושיטפונות המהווים איום על חיי אדם ועל רכוש.

הפרויקט מציע לשמר את תפקוד השטחים החקלאיים במרכז העיר בתת אגן הניקוז של נחל הדר, החוצה את העיר מצפון לדרום, על מנת להתמודד עם בעיות הנגר העירוני ועם שינוי משטר הזרימה של הנחל. השטחים החקלאיים, לצד שימושם החקלאי, יתפקדו גם כאזורי ויסות והשהייה של מים במקרה של שטפון צפוי בנחל הדר ובמקרים של עודפי נגר מהשכונות בתת האגן. כמו כן, הפרויקט מציע פתרונות תכנוניים שיאפשרו את חידוש הקשר בין הקהילה המקומית למורשת החקלאית שלה ושימור של הנוף החקלאי הייחודי המאפיין את הוד השרון. טיפול ביובלי נחל הירקון, בעיקר במרחב העירוני, יסיעו במניעת הצפות ושיטפונות במורד הנחל ובהעשרת משק המים בישראל.

הנחיית עבודה
אדר' נוף מתניה ז"ק
אדר' נוף מיכל בן-שושן
אדר' נוף תמר דראל-פוספלד
אדר' נוף עדי אלמליח
אדר' נוף יעלה גונדר-לוי
ייעוץ
אורי מורן
הנחיית מחקר
ד"ר נטע פניגר
שילי איגנר ברג
תוכנית אדריכלות נוף
עיור חקלאי
עיור חקלאי
עיור חקלאי

פרויקטים נוספים בסטודיו