מים רבים. מערכת המים החקלאית בעמק עכו כהזדמנות מרחבית

פרויקט גמר 2021
מים רבים

אם נתבונן ממבט ציפור על איזור עמק עכו , נראה ארץ שדות  ומים רחבה ופתוחה, שבאה בניגוד מופלא לסובב אותה. המרחב של עמק עכו הוא מרחב חקלאי המקיים ממשק הכרחי עם מערכת מים המשלבת מרכיבים חקלאיים – הנדסיים ומרכיבים טבעיים. מערכת המים מתבססת על שני נחלים עיקריים – החילזון והנעמן , המתמזגים בעמק עכו . הפרויקט עוסק במערכת המים בשלוש שכבות תמטיות

שכבת הבסיס היא  הבעיות הסביבתיות הנוצרות עקב הניהול  האינטנסיבי של מערכת המים במרחב החקלאי, השוחק את המערכות האקולוגיות , ואת היכולת שלנו ושל הדורות הבאים להסתמך על שירותי המערכת.  השכבה שניה , היא הפוטנציאל של מערכת מים מלאכותית להוות בית גידול אקווטי,  לצד הרחבה ושיקום של בתי גידול טבעיים. יצירת חוסן במערכת אקולוגית רגישה זו, הוא הכרחי להבטחת שירותי המערכת.  השכבה השלישית , היא פוטנציאל  הפנאי והטיילות, שיש למערכת המים במרחב החקלאי, בקרבה שלה למרכזי אוכלוסייה, וביכולת להוריד עומס ממרחבים רגישים יותר. למרות הפוטנציאל הקיים בעמק, לא עובד בו שביל טיול אחד. תופעה זו משקפת התייחסות אל המרחב החקלאי, כאל שטח שירות, בעל שימוש יחיד  המרחיק מבקרים. הרחקה פיזית גוררת , הרחקה מנטלית , וחוסר היכרות עם המערכות הנפלאות והמורכבות החיוניות לקיומנו.  הנחת העבודה היא שבכדי ששכבת הפנאי והטיילות תוכל להתקיים, עלינו לתת מענה קודם לבעיות הסביבתיות ולשיקום מערכות אקולוגיות.  

מטרות הפרויקט , אם כן , הן לפתור בעיות סביבתיות במערכת המים באמצעים נופיים, להעצים את היכולת של מערכת המים המלאכותית להוות בית גידול, ולשקם בתי גידול אקווטים טבעיים , ולבסס מערכת פנאי וטיילות על מערכת המים במרחב החקלאי. נסביר על שלושת שכבות הפרויקט דרך הדוגמא של ממשק מתקן טיהור השפכים והנחל. מט"ש עכו ממוקם סמוך לנחל חילזון.  המט"ש מזרים עודפי קולחין לנחל בשל מחסור במרחבי אגירה. שימוש במערכת אגנים ירוקים(Constracted wetland (, תטהר את הקולחין טרם הזרמתו לנחל, ותחסוך בהקמת מאגרי קולחין עתידיים. מערכת האגנים הלחים משמשת גם כבית גידול מלאכותי ומוסיפה מורכבות למערכת האקולוגית האקווטית. הוספת מורכבות מבנית גם למאגר הקולחין הקיים לצד המט"ש , באמצעות גדות מתונות, איים וצמחיה, יוצרת בית גידול סבכי לצד מים עמוקים .
יצירת פארק נושאי כחלק ממערכת טיילות רחבה, סביב מתקן טיהור השפכים , האגנים הירוקים והנחל, ייאפשר היכרות עם המערכות החיוניות האלו, כמו גם מרחב של פנאי ונופש בעמק פתוח , ומלא בחוויות מים מגוונות.

מערכת המים בעמק עכו היא מקרה פרטי של מערכות המים החקלאיות בכל הארץ. אני מאמינה כי גישת תכנון רב תכלתית המספקת פתרונות סביבתיים , אקולוגיים וטיילותים, תאפשר את היכולת שלנו ושל הדורות הבאים להתבסס על שטחים פתוחים עבור מגוון שירותי המערכת.

הנחיית עבודה
אדר' נוף מתניה ז"ק
אדר' נוף מיכל בן-שושן
אדר' נוף תמר דראל-פוספלד
אדר' נוף עדי אלמליח
אדר' נוף יעלה גונדר-לוי
ייעוץ
אורי מורן
הנחיית מחקר
ד"ר נטע פניגר
גל ישראלי
תוכנית אדריכלות נוף
מים רבים
מים רבים
מים רבים

פרויקטים נוספים בסטודיו