מעלות המורד | נחלי האכזב במערב העיר חיפה כבסיס לחברה איתנה

פרויקט גמר 2021
מעלות המורד

במערב העיר חיפה מצויים נחלי אכזב רבים אשר בימי החורף, בעוצמה רבה ובמופע מרשים, מתמלאים במים ומספקים הצצה נדירה לטבע הפראי. מי שנהנה מזרימת נחלים אלו בימות הקרה ומיופים של הוואדיות בימות החמה הם תושבי השכונות שנמצאות במעלה ההר- 'שכונות הכרמל'. אולם, כאשר הנחלים מגיעים לאזור השכונות במורד ההר, הם מובלים אל צינורות תת-קרקעיים, ומימיהם מוזרמים ישירות אל הים. על פי ההגדרה של מילון אבן-שושן: "נחל אכזב הוא נחל שמימיו פוסקים והוא יבש בימות החמה", אך עבור תושבי המורדות המערביים בחיפה, הוא יבש גם בימות הקרה. הסדרת והסתרת הנחלים היא תופעה אחת מיני רבות אשר מנכיחה את אי הצדק הסביבתי והחברתי ההולך ומחריף במרחב זה.

הפרויקט שואף לשקם את המערכת הטבעית של נחלי האכזב במורדות המערביים של העיר חיפה כאמצעי לביסוס חברה וקהילה איתנה ולתיקון של עלוות סביבתיות בנות עשרות שנים. הנחל, ישות לינארית המקשרת בין ההר לים, הוא הזדמנות להחזיר לתושבי השכונות הסמוכות את "חווית הטבע הנכחדת", המוטמעת עמוק בקרקע- רחוק מהעין ורחוק מהלב. סביבת הנחל תהווה תשתית כחולה-ירוקה שתספק לאדם במרחב שירותי וויסות (כדוגמת הגנה מפניי הצפות, הפחתת אי החום העירוני והפחתת זיהום אוויר), אספקה (כדוגמת פירות למאכל) ותרבות (כדוגמת אזורי בילוי, פנאי ונופש), שיחדיו נקראים "שירותי המערכת האקולוגית". הפרויקט מציע בחינה מחודשת של מרחב מורד ההר ושפכי הנחלים ביחס לחברה ולקהילה, ומציע את האפשרות שאלו יהוו מחולל עירוני משמעותי. 

הפרויקט לוקח כמקרה בוחן שלושה נחלים סמוכים המהווים את המבואה לעיר חיפה ולשכונות החוף- נחל אזוב, נחל שיח ונחל עמיק. נחלים אלו הם בעלי פוטנציאל להוות סקאלה של יוממות, פנאי ונופש והם מכילים מספר מעגלי שייכות ברמה השכונתית, העירונית והארצית. באמצעות חשיפת תהליכי המים הטבעיים של נחלים אלו וקשירתם למערכת אחת, הפרויקט מתווה דרך חדשה להתבוננות על מרחב המורד כמפגש נחל-ים-אדם, וקורא למתכננים לחפש את מעלותיו- האקולוגיות, החברתיות והכלכליות- שרק מחכות להיחשף. 

הנחיית עבודה
אדר' נוף מתניה ז"ק
אדר' נוף מיכל בן-שושן
אדר' נוף תמר דראל-פוספלד
אדר' נוף עדי אלמליח
אדר' נוף יעלה גונדר-לוי
ייעוץ
אורי מורן
הנחיית מחקר
ד"ר נטע פניגר
נעמה רום
תוכנית אדריכלות נוף
מעלות המורד
מעלות המורד
מעלות המורד

פרויקטים נוספים בסטודיו