מיקרולוג – מרכזים לוגיסטיים במרחבים עירוניים

פרויקט גמר 2021
מיקרולוג – מרכזים לוגיסטיים במרחבים עירוניים

בעשור האחרון אנו עדים לשינוי דרמטי במקום, זמן ושיטות הצריכה. המסחר המסורתי בעיר הולך ונעלם  בעקבות עלייתו של המסחר המקוון. המסחר המקוון עלה בעקבות  המהפכה התעשייתי הרביעית המתרחשת המתאפיינת בטכנולוגיות מתקדמות . בשונה משלוש המהפכות התעשייתיות שקדמו, המהפכה התעשייתית הרביעית, מצליחה לשלב התפתחויות טכנולוגיות שונות כמו טכנולוגיית המידע, ניתוח נתונים, האינטרנט של הדברים  (Iot) ועוד למען תעשיות שונות. שינויים אלו יצרו אסטרטגיות שיווק חדשות בעולם המסחר הקשורים בתהליכים מקוונים של תשלום, פרסום וניהול מלאי. בעקבות כך, נולדו דפוסי צריכה חדשים אשר במרכזם עומד הצרכן המודע למגוון האפשרויות העומדות בפניו ומצפה לקבל את המוצרים שלו במהירות ונוחות. ערים רבות בעולם התפתחו בעקבות הפעולה המסחרית והחלפת מוצרים במרכזיהן ובשווקים שלהן.  הפעילות המסחרית הוותה בסיס לתאוריות מוקדמות בתכנון עירוני כמו תיאוריית המקומות המרכזיים  של הגיאוגרף הגרמני וולטר קריסטלר , אשר טוענת שישובים פעלו כמקומות מרכזיים וסיפקו שירותים לאזורים מסביב. תיאוריה זאת מסבירה את היכולת של עיר לרכז כוח עבודה, רעיונות ואינטראקציות למען אספקת סחורות מה שתרם והיווה נקודת תפנית בתהליך העיור והאורבניזציה. כיום, המסחר המקוון המנוהל  על ידי חברות לוגיסטיקה, מאפשר לצרכנים לקבל  את הצרכים שלהם עד ביתם מבלי לצאת מהבית ולפגוש אנשים בעיר. כאשר יותר ויותר אנשים גרים בערים וצורכים דרך הפלטפורמה של המסחר המקוון, הפרויקט מציע לפנות את מפלס העיר מהשינוע של המסחר המקוון ואספקת שטחים ציבוריים  בעיר של העתיד על ידי טיפולוגיה אדריכלית של מרכזים לוגיסטיים . טיפולוגיה זו מכילה מרכז לוגיסטי וירטקלי הנשען על תשתית רכבת תת קרקעית, שטחים ושימושים ציבוריים. הטיפולוגיה נבחנת דרך מקרה בוחן בעיר תל אביב במגרש המשיק לתוואי המטרו העתיד להתקיים.

הנחיית עבודה
פרופ''ח אורח איתן קימל
אדר' דיוויד רובינס
הנחיית מחקר
ד"ר יונתן דורטהיימר
יונתן דורטהיימר
רים מוסטפא
רים מוסטפא
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים
מיקרולוג – מרכזים לוגיסטיים במרחבים עירוניים
מיקרולוג – מרכזים לוגיסטיים במרחבים עירוניים
מיקרולוג – מרכזים לוגיסטיים במרחבים עירוניים

פרויקטים נוספים בסטודיו