כאן גרים ליד נחל. חשיבה מחדש על הנחל השכונתי, מקרה בוחן נחל גלים בטירת כרמל

פרויקט גמר 2021
כאן גרים ליד נחל

בשנה האחרונה, שנה של סגרים והתרחקות חברתית, עלתה חשיבותם של השטחים הפתוחים בעיר. הפארקים והגינות השכונתיות הפכו להיות מוקדים כמעט בלעדיים למפגש, לאתנחתא ולפעילות מחוץ לבית. הפרויקט- כאן גרים ליד נחל מתייחס למגמה זו ומעלה לשיח את מקומם של הנחלים השכונתיים בתוך מערכת השלד הירוקה של העיר וכיצד תכנון סביבת הנחל יכול להיות הזדמנות להכנסת ערכים נופיים, חברתיים וחינוכיים לפארקים ולגינות. מקרה הבוחן בו העבודה מתמקדת הוא נחל גלים החוצה את טירת כרמל ממזרח למערב, נחל אכזב קטן העובר בין שכונות ופארקים, אך במקום לקשר את המרחב העירוני הוא נתפס כגבול וכתעלת ניקוז שאינה רצויה ליד הבית, העבודה שואפת לשנות את המצב ולהפוך את הנחל לציר ירוק מרכזי והמשכי ולייצר לאורכו מוקדים שכונתיים פתוחים ואיכותיים.

העבודה מגדירה את המושג נחל שכונתי כנחל אכזב קטן שהדופן המקיפה אותו היא בעיקר מבני מגורים והשטח הפתוח מסביבו יחסית צר בשביל שיחשב כפארק עירוני. נחלים אלו נתפסים היום כמטרד תברואתי, שמושך יתושים ומיני בע"ח פולשים לא רצויים, וגם כבעיה ניקוזית בעת שיטפונות וגשמים ועל כן יש לתעל אותם בתעלה הנדסית מבוטנת או לטמון אותם מתחת לאדמה במובל תת קרקעי כדי שהמים יזרמו ויצאו משטח העיר במהירות וללא הפרעה. פתרון של התעלה ההנדסית מייצר חסמים וגבולות לאורך השטח המאופיינים לרוב על ידי גדרות, כך שהנחל איבד את הערכים הנופיים והאקולוגיים הפוטנציאלים שלו וגם את הנגישות אליו. כל אלו מובילים לכך שמרבית השימושים מפנים את גבם לנחל, בדוגמת טירת כרמל, בחלקים לאורכו של הנחל לא נראה שבילי הולכי רגל אלא חניונים ומחסנים. 

הפרויקט מציג הצורך בשיקום הנחל ועבודה עם חתכי נחל מגוונים כדי שההתייחסות של תושבי השכונה והעיר לנחל תשתנה. בעת התכנון של חתכי הנחל נלקחים בחשבון המאפיינים של הנחל האכזב וגם את המאפיינים והשימושים העירוניים והשכונתיים בדופן הנחל וזאת כדי לייצר סביבה חדשה וייחודית שאינה קיימת בשטחים אחרים בפארקים עירוניים ובעיר.

הנחיית עבודה
אדר' נוף מתניה ז"ק
אדר' נוף מיכל בן-שושן
אדר' נוף תמר דראל-פוספלד
אדר' נוף עדי אלמליח
אדר' נוף יעלה גונדר-לוי
ייעוץ
אורי מורן
הנחיית מחקר
ד"ר נטע פניגר
נרי פיין
נרי פיין
מסלול אדריכלות נוף
כאן גרים ליד נחל
כאן גרים ליד נחל
כאן גרים ליד נחל

פרויקטים נוספים בסטודיו