ביצות הכאברה | השבת מרחבי הביצות ושימור נופי המורשת כחוסן סביבתי וקהילתי בחוף הכרמל

פרויקט גמר 2021
ביצות הכאברה

לאורך מישור החוף השתרעו בעבר ביצות נרחבות, שהיוו בתי גידול ייחודים לבעלי חיים וצמחים שחלקם כבר אינם קיימים היום. הביצות הן נגזרת של הגאומורפולוגיה וההידרולוגיה המאפיינת את מישור החוף במרכז הארץ, רכסי כורכר ומרזבות אשר גרמו  להתפתחותן. אותן ביצות עברו שינויים משמעותיים על ידי האדם, החל מתקופת השלטון הרומי ועד ימינו. הביצות לאורך מישור החוף יובשו, המים נוצלו, טכנולוגיות לניצול המים התעצמו וכן גודל האוכלוסייה וכמויות צריכת המים. כתוצאה מכך הביצות והמערכות האקולוגיות סביבן נעלמו כמעט כליל מנופי הארץ. אך למרות שינויים אינטנסיביים אלו במערכת הטבעית המים שהזינו את ביצות הכאברה שבחוף הכרמל, עדיין קיימים במרחב, מתחת לפני הקרקע, במפעלי השאיבה או בצורת הצפות בעונה.

בארץ ובעולם מתחזקת ההבנה בחשיבותם של גופי מים לחים, תרומתם למערכת האקולוגית, לסביבה האנושית המושפעת ממנה וליכולת של גופים אלו לסייע בהתמודדות עם משבר האקלים. כיום בביצת הכאברה ובסביבתה שימושי הקרקע העיקריים הם חקלאות, בריכות דגים, יישובים קהילתיים וערים קטנות (אור עקיבא, זיכרון יעקב, והמועצה האזורית בנימינה גבעת עדה) הולכות ומתפתחות. תוכניות המתאר מתכננות להכפיל את קיבולת האוכלוסייה בעשורים הקרובים, ובמקביל למגמה זו יצומצמו המרחבים הפתוחים הקיימים והשטחים המחלחלים. כמענה למגמת הצטופפות זו הפרויקט מציע להשיב את ביצות הכאברה בשתי היבטים מרכזים הראשון שחזור נופי ושיקום אקולוגי של הביצה, והשני שחזור הביצה על מנת להרחיב את השטחים המחלחלים ובמקביל פיתוח אותם שטחים לשימוש של האוכלוסייה המתפתחת באזור. 

פעולת השבת נופי הביצות לחוף הכרמל מבקשת לייצר מרחב חדש הקושר בין הקהילות המקומיות לבין נופי טבע ומורשת רבים הנמצאים במרחב. פעולה זו מייצרת אלטרנטיבה לקונפליקט של משאב המים בין הצרכנים השונים שלו, הצרכנים האנושיים ביניהם החקלאות ובריכות הדגים, לבין בתי הגידול הלחים הטבעיים. הפרויקט ממפה את המרחב הפתוח והחקלאי על מנת להעריך את ייעוד השטחים ולסמן מרחבים פוטנציאלים להשבת הביצה, שטחים בעלי ערך נמוך או שטחים שאינם ממלאים באופן מיטבי את ייעודם. התכנון במרחב פועל בשלושה אופנים, הסדרת מערך מים להשבת מגון בתי גידול לחים ומניעת נזקים בשטחים החקלאיים, יצירת מערכת פיזית של שבילים ואתרים בילוי משותפים הקושרות בין הקהילות השונות במרחב, ויצירת מוקד תיירותי בקנה מידה אזורי וארצי המספר את סיפור המקום.

הנחיית עבודה
אדר' נוף מתניה ז"ק
אדר' נוף מיכל בן-שושן
אדר' נוף תמר דראל-פוספלד
אדר' נוף עדי אלמליח
אדר' נוף יעלה גונדר-לוי
ייעוץ
אורי מורן
הנחיית מחקר
ד"ר נטע פניגר
נטע רוזן
תוכנית אדריכלות נוף
ביצות הכאברה
ביצות הכאברה
ביצות הכאברה

פרויקטים נוספים בסטודיו