סטודיו מרחב, תודעה וקיימות

2022
הסטודיו משמש פלטפורמה לדיון ביקורתי בסוגיות העומדות על סדר היום במרחב הישראלי, תוך הסתכלות רחבה על השיקולים התכנוניים בהקשרים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים ותרבותיים. בסטודיו מושם דגש על יחסי הגומלין בין מאפייניו הקונקרטיים של המרחב לבין התודעה לגביו, מתוך תפישה הרואה בעיצובה של תודעה מרחבית זו חלק בלתי נפרד מאחריותנו האדריכלית. לצד סוגיות סביבתיות הסטודיו פתוח לכל תחום עניין ומזמין מסעות גילוי במרחבים פחות מוכרים לבחינת גבולות הדיסציפלינה והרחבתם. כמסגרת פלורליסטית הסטודיו מאפשר לכל סטודנטית וסטודנט להתחקות אחר עניינם האישי בכלים המועדפים עליהם ובטון שאיתו הם מזדהים. כתוצאה מכל אלה תוצרי הסטודיו מגוונים באופיים ומשקפים מנעד רחב של מוטיבציות העשוי לנוע בין התכליתי לפואטי, בין הנאיבי לביקורתי ובין הקונקרטי למופשט.
הנחיית סטודיו
אדר' שמעיה צרפתי
אדר' ישי וול
הנחיית מחקר
ד"ר אור אלכסנדרוביץ'

קבוצות סטודיו נוספות