Elshikonat الشيكونات

פרויקט גמר 2023

הפרויקט ממוקם בטירה, ישראל, נועד ליצור שיטת תכנון דיור לזוגות ערבים צעירים המשקפת את דפוסי החיים התרבותיים המסורתיים שלהם. על ידי שילוב החשיבות של קרקע ומקום, הפרויקט מעודד זוגות אלה לראות בגישת הדיור בית מתמשך ולא כבית מגורים זמני. האתגר הוא: כיצד ניתן להתאים בצורה יעילה את טיפולוגית הדיור בחברה הערבית כדי להתאים לדפוסי חיי היום-יום שלהם ולתת מענה לאתגרים של מחסור בקרקע?

הנחיית עבודה
פרופ"ח אורח אורי הלוי
ד"ר איימן טבעוני
הנחיית מחקר
אדר' עומרי זליכה
אלאא מנסור
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו