Core-existence

פרויקט גמר 2022

המושג דו קיום, אשר לעתים נעשה בו שימוש שמיפייף את המצב בארץ, נשאר בגדר הכותרות ואינו ממומש בחיי היומיום של התושבים. מערכת החינוך מופרדת ושונה מלאום ללאום ומדת לאחרת, גם אזורי המגורים מופרדים לעתים אפילו בערים מעורבות, וברוב המקרים גם השפות אינן מתערבבות ולא נעשה שימוש בשפה השניה במיוחד במהלך הילדות עד הבגרות. אלה הן רק חלק מהסיבות הגורמות לריחוק אשר משפיע על הבנת האחר, רבים מאיתנו לא נחשפים כלל לצד השני ומקבלים את רוב המידע לגביו דרך המדיה והתקשורת.

יתרונות רבים טמונים בצורך למימוש דו קיום, חשיפת כל אחד מהצדדים לשפה ולתרבות השונה מגיל צעיר מעודד חווית מחייה אחרת ויכול להפחית מהמורכבות הקיימת. סוללת העפר בין כפר ג'סר א זארקא לעיר קיסריה נבחרה כמקרה בוחן לחסם פיזי ומנטלי אשר בהסתכלות מזווית שונה עליה יכולה להפוך למרחב חוויתי ביקורתי.

הנחיית עבודה
פרופ' איתן קימל
אדר' דיוויד רובינס
הנחיית מחקר
ד"ר ליאת אייזן
נארדין אליאס
תוכנית ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו