שפרעם – קרית אתא

פרויקט גמר 2021
שפרעם – קרית אתא

האתר הנבחר לפרויקט זה הוא רצועה בלתי מפותחת המהווה איזור תווך בין קרית אתא ושפרעם. רוחב הרצועה בין 500 ל-1000 מטרים ואורכה כשלושה קילומטרים, כאשר מה שמגדיר את שטחה הוא קצוות הערים השכנות – קרית אתא ממערב ושפרעם ממזרח.

לאורך הרצועה עובר כיום כביש 70, הכולל את מחלף סומך בדרום הרצועה, וצומת שפרעם וצומת אבליים בקצה הצפוני שלה. הכביש המהיר יוצר הפרדה בין שתי הערים ומגדיר את גבולן. 

בפרויקט אעסוק במרחב הביניים החצוי הזה, מרחב אשר מעלה שאלות על אופיו של הגבול בין הערים, כמו גם כיצד השתיים נפגשות. מה החסמים והיחסים שקיימים במקום, את מי הגבול משמש ובמי הוא פוגע, ולבסוף כיצד ניתן לתת לגבול זה פרשנות חדשה. תכנון במקום מציב אתגרים בנושא היחס בין תשתיות וטבע, בין עיר וכפר, ובין מגזרים שונים באוכלוסיה הישראלית.

הפרויקט מציע פיתוח ובינוי של הרצועה משני צידי הכביש, כולל שימושים של מגורים, מסחר, שירותי רפואה וחקלאות. הפיתוח טווה רקמה עירונית חדשה שבכוחה לייצר מפגשים ומערכת יחסים פורה בין הערים, תוך מתן מענה לצרכים הייחודיים של כל עיר והבנה של ההיסטוריה ואופן ההתפתחות שלה.

בית החולים והרחוב המסחרי פרוסים באופן לינארי המעודד תנועה ומעבר תחת הכביש המהיר ובין קרית אתא לשפרעם, ובכך מתאפשר ביטול התשתית ככלי חיץ ביניהן והפיכתו למקום מפגש.

הבינוי משתלב בנוף החקלאי המאפיין המקום ומשמר אותו, ובתורו, הטבע נשזר כחלק מהמרקם הבנוי ומקנה לעיר איכות חיים כפרית. בין השימושים והמשתמשים השונים מתקיימת סימביוזה המוזנת מאורח החיים החקלאי, שהוא המנוע הכלכלי במקום.  הקשר לאדמה מתבטא באופי המגורים הקרוב לקרקע, במסחר בתבואה ובפיזור הבינוי של בית החולים אשר שמים דגש על קשר רציף עם החוץ ומעניקים אורח חיים המיטיב עם הגוף ועם הנפש.

הנחיית עבודה
פרופ"ח גבי שורץ
אדר' זיו לייבו
הנחיית מחקר
ד"ר רונן בן אריה
אדר' אלעד הורן
אלון כץ
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים
שפרעם – קרית אתא
שפרעם – קרית אתא
שפרעם – קרית אתא

פרויקטים נוספים בסטודיו