רובע ת'

פרויקט גמר 2023

אזורי תעשייה רבים בעלי דופן עירוניות בישראל, הוקמו בשנות ה50 וה60 עם הקמתה של המדינה. לנוכח מגמות כלכליות וחברתיות, נעשו שינויים בצורה בה מתייחסים אליהם כיום. לאורך השנים, חלק ממפעלי הייצור הורחקו מהמרקם העירוני ובהתאם לכך, שימושי מסחר משרדים ופנאי בעלי שטחים גדולים תופסים את מקומם. לעיתים מבני המפעלים הישנים ננטשים. חשיבותם של אזורי התעשייה כוללת את אספקת מוצרי הצריכה של כולנו ומרחב לתשתיות העירוניות וכן, לעיתים צומחת בהם תרבות שוליים. עם זאת, הם הופכים ל"חצר האחורית" של העיר והמרחב בהם מוזנח.

ישנן תפישות מגוונות לגבי עתידם של אזורי התעשייה השונים כמו הסבתם לאזורי משרדים והייטק. אך, ציפוף המרחב הישראלי יחד עם שינויים טכנולוגיים מואצים בתעשייה ומעבר למודל של כלכלה מקיימת, מזמינים חשיבה מחודשת על הקשר בין מרחבי היצור לעיר. מתוך חקר סוגיות אלה נולדו עקרונות תכנון למודל של אזור תעשייה שמהווה חלק מהמרקם העירוני וסביבתו.  המודל מציע דרכים לשילוב הטבע והחקלאות בתוך אזור התעשייה על מנת לקשר אותו לסביבתו ולהפוך אותו למוקד עירוני. עקרונות נוספים הם הוספת שימושי מגורים במרחק מדוד ברדיוסים תלת ממדיים משתנים ממפעלי היצור ויצירת ואזורי ביניים מבונים וטבעיים על מנת למנוע מטרדי רעש וריח ובכך לענות על הצורך בציפוף המרחב העירוני בישראל. שילוב זה מתאפשר גם בעזרת חידושים טכנולוגיים בעקבות המהפכה התעשייתית הרביעית ונותנת יתרון לקרבה בין התעשייה לאקדמיה וחינוך. סוגיה נוספת היא חקר האנרגיה והחומר בעיר מצביע על מרכזיותם של מרחבי התעשייה בצמצום הפסולת העירונית. המודל מציע עקרונות שכוללים תיקון ההפרדה תפיסתית ופיזית בין הפסולת לבין הפעילות הציבורית ושילוב שטחי יצור בגדלים מגוונים על מנת לאפשר מגוון רחב של סוגי מפעלי יצור.

קריית איתנים באשדוד היא אזור תעשיה שלו דופן עירונית מתחדשת וקריית הספורט של העיר. הפרויקט מציע ליישם את מודל העירוניות התעשייתית בקריית איתנים, שמהווה תווך בין אזורי התעשייה והנמל של אשדוד לרבעי המגורים. בהיבט העירוני, הפרויקט מתבסס על המבנה המרחבי של רבעי אשדוד ומכניס את הטבע העירוני של נחל לכיש והחקלאות שמסביבו לתוך השלד הירוק של רובע זה. בהיבט הרובע, הפרויקט יוצר בלוק רב-שימושי עם ליבה תעשייתית וכולל מגורים, תעסוקה, ופעילויות ציבוריות המעורבות המתקני הטיפול בפסולת. בכך, הפרויקט יוצר רובע עירוני תעשייתי באשדוד – רובע ת'

הנחיית עבודה
פרופ"ח אורח אורי הלוי
ד"ר איימן טבעוני
הנחיית מחקר
אדר' עומרי זליכה
שגיב חמו
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו