רואים רחוק רואים צפוף

פרויקט גמר 2023

חוסר הוודאות של העתיד טומן בחובו שינויים בלתי צפויים אשר השפעתם על הסביבה העירונית אינה ניתנת לניבוי באופן מלא. אחד השינויים הצפויים מתבטא במגמת ההתפתחות העירונית בעולם הכוללת ציפוף משמעותי לאור גידול האוכלוסייה. שינויים אלה מעלים תהיות בנוגע לעיר העתיד ובפרט, כיצד יראו מרחביה הציבוריים. הדרכים הנפוצות להתמודדות עם גידול האוכלוסייה הן התפשטות במרחב, שמשמעותה צמצום שטחים פתוחים או לחילופין בניה לגובה. ישראל הקטנה והצפופה מתמודדת עם תנאי פתיחה מאתגרים, המחייבים התייחסות למשאב הקרקע המוגבל ולפיכך תכנון עירוני המותאם לתנאים אלו, שאינו מתפרש לרוחב אלא לגובה.

 

ההתמודדות עם אתגרי המחר מעלה את הצורך במרחבים עירוניים "אדפטיביים", אשר ידעו להגיב לשינויים תוך שמירה על ערכי מפתח. מרחבים אלו יהוו עוגן תכנוני לעיר וישמרו על איכות החיים בה, בכל תרחיש. במרקם עירוני מצטופף, בין הערכים החשובים ביותר שיש לשמר ולפתח הם המרחבים הציבוריים, בזכותם, ניתן לספק איכות חיים גבוהה בתוך עיר צפופה ובכך לאפשר ניצול יעיל של הקרקע. המרחב הציבורי מהווה את ליבה של הפעילות העירונית, בין אם במרחבים הפתוחים, או הסגורים ועל כן בעל חשיבות דומיננטית והשפעה ישירה על המבנה העירוני ועל איכות חיי התושבים. במסגרת העליה לגובה, גם המרחבים הציבוריים מתחילים למצוא את מקומם מעלה. אולם, על אף הצורך הדוחק, היות ולב המרחב הציבורי הוא על הקרקע, טיפוסו במעלה הקומות, עלול לגרום לניתוק משאר המרחב הציבורי האורבני ולפגום באיכותו. בנוסף לכך, על אף שמקודמת בארץ מגמה של עירוב שימושים עדיין במרבית הערים מיושמת גישה יותר מסורתית. שיטת התכנון הנוכחית, לרוב מתייחסת למרחבים הציבוריים באותה מתכונת כמו בעבר, מתעלמת מן השינויים הצפויים בגידול האוכלוסיה והעליה לגובה ואינה לוקחת בחשבון את השינוי הנדרש ביחס לתכנון ושילוב המרחבים הציבוריים במרקם עתידי זה, ואלו נשארים מאחור.

 

על כן, הסוגייה בבסיס הפרויקט עוסקת ביצירת מארג מרחבים ציבוריים אדפטיביים – מרחבים "ציבורטיביים" – כעוגן מרחבי עירוני. תכנון של מרחבים ציבוריים אשר מוקצים ובנויים כחלק ממערכת מקושרת ורציפה, במקום שטחי ציבור עצמאיים ומנותקים יהווה שלד ובסיס למרחב עירוני איכותי, שיהיה "עמיד" לחוסר הוודאות של העתיד ולגידול הדמוגרפי. כלומר, לא די בעירוב שימושים בכל פרויקט בנפרד אלא יש לייצר מערכת המשכית של מרחבים ציבוריים פתוחים וסגורים המשולבת בסביבה העירונית ומהווה חלק אינטגרלי ממנה. הפרויקט מבקש לבחון מנגנון מרחבי, המורכב מסט כללים בשלוש דרגות של קנה מידה וממערכת אופקית ואנכית של מרחבים "ציבורטיביים" רציפים ומגוונים. פריסת המרחבים הציבוריים – רשת הרחובות, השטחים הפתוחים, מוסדות הציבור, המסחר והתעסוקה, כל אלו מייצרים יחד מארג מורכב של קשרים שמעלה את האינטראקציות בין הגורמים השונים, מחיה את העיר ושומר על איכות החיים בה.

הנחיית עבודה
פרופ"ח אורח אורי הלוי
ד"ר איימן טבעוני
הנחיית מחקר
אדר' עומרי זליכה
נועה איינהורן
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים
שי נדלסטיצ'ר
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו