פלימפססט

פרויקט גמר 2021
פלימפססט

פלימפססט – מגילה או קודקס קלף, שנמחק או גורד ממנו הכתוב הקדום, ונכתב תחתיו טקסט חדש, כך שעל גבי הכתוב הקדום מתרבד טקסט חדש יותר של פרשנות, הרחבה, ביקורת או תיקון.

תהליכי מודרניזציה שיושמו עם תהליכי קולוניזציה מגיעים לשיאם בארץ עם השליטה הישראלית על המרחב, בעקבות כך בוצעו תהליכי מחיקה ובנייה מאסיביים בטווח זמן קצר במטרה ליצור חלופה מרחבית אחידה והחלטית, מנותקת משכבות העבר. בעיר כמו טבריה שפקדו בה לא מעט אירועי מחיקה, בולט על ציר הזמן אירוע המחיקה שעקב למלחמה בשנת 1948: בשונה מהמחיקות שהוקבלו בניסיונות להמשכיות בה סימני העבר הם חלק מהמציאות של אותו רגע, הפרויקט מזהה מחיקה זו כ-"קטיעה": שינוי דרסטי של הרס ובנייה מאסיביים בטווח זמן קצר המלווה עם סילוק תושבי המקום והנכחת מציאות חלופית קבועה מראש, באופן שמשקף הגמוניה מודרנית שרואה בתכנון על דף לבן כלי להחלת סדר ושליטה.

תהליך זה הביא לדילול מרחבי ותרבותי –צמצום בסיטואציות המרחבית הפיזיות והפרוגרמתיות בתוך סכמה תכנונית אחידה ושטוחה, וחד ממדיות תרבותית דרך הנכחת נרטיב אחיד של מנצחים. לכן, כנגד הצמצום שיצרה קטיעה זו, הפרויקט מבקש לבחון מתודה חלופית להתערבות עירונית שמשתמשת בשכבות העבר ליצירת תרבות אדריכלית שמעניקה ריבוי סינכרוני –מרחבי ותרבותי. 

קטיעה זו עומדת בין העיר שהצטברה מאוסף השינויים המקומיים לאורך הזמן כמרקם חיים על שפת האגם, לבין עיר מתוכננת מראש כמקשה אחידה של תיירות סביבה מפוזרים אזורי המגורים, מפער זה נולדו "מופעים מרחביים לקטיעה" אשר המאפיינים המרחביים והתרבותיים של כל אחד ואחד מהם מנסחים ביחד עיר מצולקת ומקוטעת עד היום.

כנגד התפיסה המשטחת את העבר ומטילה תכנון מיידי והחלטי הפרויקט מציע תהליך ממושך שמצליב את שכבות הזמן עם המציאות הקיימת ומדמיין סצנות אפשריות של שינויים מקומיים בהם משך הזמן הוא כלי בהבנייה המחודשת, בכך מתאפשרת ראיה מרובדת של כל רגע המעניק מרווח התפייסות והפנמה של פצעי העבר. תהליך זה רואה במרחב כ-פלימפססט – טקסט רב שכבתי של כתיבה ומחיקה מצטברת, כאשר הכתיבה החדשה מתבססת על גילוי וחשיפה של השכבות הקודמות, ומתרבדת עליהם כפרשנות, הרחבה, ביקורת או תיקון.

הפרויקט מדגים חיפוש נקודתי של הזדמנויות עבור פעולות מקומיות וקהילתיות שיכולות בעצמן לייצר שינויים בקהילה ובמרחב, ושדרכן פותחו אסטרטגיות כנגד מופעי הקטיעה שזוהו, כך שהצפת האפשרויות שעברו במרחב תשתמש בהם בצורה סינכרונית כהזדמנויות לחיים רב תרבותיים המפירים את השטיחות והאחדות שנוצרו.

הנחיית עבודה
פרופ"ח גבי שורץ
אדר' זיו לייבו
הנחיית מחקר
ד"ר רונן בן אריה
אדר' אלעד הורן
מרים זערורה
מרים זערורה
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים
פלימפססט
פלימפססט
פלימפססט

פרויקטים נוספים בסטודיו