על-תת הקרקע

פרויקט גמר 2023

הגידול של אוכלוסיית העולם, לצד תהליך העיור המואץ שחווה האנושות, מובילים את מרכזי הערים להפוך להיות צפופים מאוד, מגמות אלו עוד עשויות להקצין, ועל כן, קיימת חשיבות רבה להקצאת משאב הקרקע בצורה חכמה ויעילה יותר. ניתן לומר כי המגמה הרווחת לבעיית גידול האוכלוסייה בערים מתחלקת בעיקר לשתיים: התרחבות לשוליים ובניה לגבוה במרכזי הערים. אולם, בשנים האחרונות נבחן פתרון נוסף שיתן מענה לסוגיית הצפיפות, והוא הצטופפות כלפי מטה.

 

על רקע עובדת היותו של משאב הקרקע בישראל מצומצם, הגידול המהיר באוכלוסייה והעובדה שמרבית יחידות הדיור החדשות נדרשות במרחב העירוני, הפרויקט יבקש לטעון כי שילוב מושכל של תכנון בתת הקרקע הוא הדרך ליצירת מרחב עירוני צפוף ואיכותי שגם יאפשר מרחב על-קרקעי טוב יותר .

 

הפרויקט ינסה לשנות את הפרדיגמה השלטת בכל הקשור  למרחב  התת קרקעי ולאפשרויות הטמונות בו. כך, יציע הזדמנות להסתכל על  המשאב התת קרקעי כחלק אינטגרלי מתהליכי התכנון וההתפתחות של שכונות ותיקות. זאת, מתוך ראיה כי שימוש זה יוכל להוות צוהר לתכנון כוללני שמשתמש באופן מושכל יותר במשאב הקרקע המצומצם בפרויקטים נוספים להתחדשות עירונית שמקודמים בארץ. 

 

פרויקט זה יתמקד בשכונת קרית אליעזר ואליהו בחיפה, שכונה שעומדת לקראת תהליך רחב של התחדשות עירונית ובמסגרתו תגדל השכונה מ-4,500 יחידות דיור לכ-14,500 יחידות דיור. הפרויקט יציע התחדשות שונה ששמה דגש על פיתוח תת הקרקע, שבזכותו יהיה ניתן לשמור על ערכי עירוניות, איכות וסביבה פתוחה ומקיימת שניכר כי בעשורים האחרונים נאבדים במסגרת אותם תהליכי פיתוח וציפוף של פרויקטי התחדשות עירונית.

המטרה המרכזית של הפרויקט הינה עמידה ביעדי הציפוף תוך שחרור מקסימאלי של שטחים פתוחים לטובת פארק עירוני משמעותי ורציף, המחובר לשכונות המגורים בחיפה. זאת, באמצעות שימוש מושכל בתת הקרקע שכולל ניצול המרחב התת קרקעי עבור פונקציות שונות כולל מגורים ולא רק מרתפי חניה.

הנחיית עבודה
פרופ"ח אורח אורי הלוי
ד"ר איימן טבעוני
הנחיית מחקר
אדר' עומרי זליכה
אסף אלחנתי
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו