מרכזי לידה ורפואת נשים

פרויקט גמר 2023

עם תחילת מגפת הקורונה בשנת 2020, התחזקה המודעות לחוויית הלידה בכל העולם ואחוז הלידות מחוץ למבנה בית החולים עלה באופן משמעותי (Ru-fong J. Cheng, 2022). בית החולים הפך למקום מסוכן יותר עבור היולדת והעובר, דבר שהוליד את החיפוש להרגשת ביטחון ונוחות במרחבים חלופיים (Sutton, 2020).

השינוי העולמי שעלה בעקבות המגפה, פתח חלון הזדמנויות לחיזוק המודעות בכל הקשור לצרכי היולדת וחוויית הלידה. השיח התפתח לתוך העולם המודרני ומרבית הנשים כיום, מעוניינות לבחור את תנאי הלידה שלהן ולשפר את החוויה הכוללת, מבלי להתעלם מהצורך בלידה עם התערבות רפואית מקצועית. מאחר ומערך בתי החולים מתוכנן לטיפול בחולים, הדיון לתכנון מבנה ייעודי עבור צורך זה, נשאר בגבולות התאוריה. נכון לשנת 2023, היולדת עדיין מתבקשת להתפשר על המקום הפיזי והרגשי בעודה מייצרת חיים חדשים לעולם.

המחשבה למציאת פתרון תכנוני לשיפור המערך הרפואי בישראל, כך שיציע קשר מדויק יותר בין הצרכים המרחביים ההכרחיים ללידה שקיימים בבתי החולים, לבין הצרכים הרגשיים והחווייתיים המהווים חלק לא פחות חשוב בתהליך.

כיצד ניתן לשפר את המערך הרפואי הקיים בישראל אשר לא עומד בקנה אחד עם הצורך והגיוון הנדרשים לסביבות מותאמות ללידה?

פרויקט זה, מנסה להתמודד עם הסוגייה ומציע לשפר את המערך הרפואי בעזרת יצירת רובד נוסף של מרכזי לידה, התומך במחלקות בבתי החולים כיום. מטרת תכנון מרכזי הלידה עבור היולדות ומשפחותיהן הינה לספק את שלל אפשרויות הלידה הקיימות ולמקסם את חווית הלידה הרגשית והחברתית.

הפרויקט בוחן שתי שיטות תכנון שונות, שבסופו משתלבות האחת בשנייה ליצירת מבנה שלם. מרכז הלידה מתחיל בשיטת התכנון המודולרי ליצירת חוויה מדויקת ואחידה בכל אחד מהמרכזים. תכנון ראשוני זה, מתייחס לשימושים השונים בין רפואי לחברתי ולהדגשת הצרכים הזהים של כל יולדת בישראל בחוויה הכללית. בהמשך, נעשית שיטת תכנון נוספת, דרכה כל מרכז זוכה להתייחסות פרטנית באתר הנבחר עבורו. המרכז מותאם בתכנונו לצורכי המקום, לתנאי האקלים והנגשת המבנה למשתמשים השונים.

התערבות מקיפה גם ברמת המאקרו של המערך הרפואי הארצי וגם ברמת המיקרו של סביבת היולדת, הכרחית ליצירת שיפור משמעותי בחוויית הלידה.

בעזרת תכנון אדריכלי איכותי של סביבות הלידה והתאמתם ליולדת, ניתן לספק חוויית לידה אולטימטיבית ולשמש כמודל תכנוני חדשני בתחום הרפואה בארץ.

הנחיית עבודה
פרופ' אורח איתן קימל
אדר' דיוויד רובינס
הנחיית מחקר
ד"ר ליאת אייזן
נעם כהן
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו