מנהגים שומרים תרבות הסיפור של כפר ברעם

פרויקט גמר 2022
נוהא קעואר

הדור השלישי של הקהילה העקורה בכפר ברעם מגלמים את תקוותם של סביהם בכך שהם חוזרים באופן תמידי לכפר. העלייה לעבר תרבות קולקטיבית, עוקבת אחר דמיון של זיכרון שהם ירשו, מתבוננים בחזיתות הנותרות ובהיסטוריה שהן משקפות. בזמן שהם מרגישים את האדמה בצעדיהם, הם מובילים את טקס התיפוס אל ראש הגבעה, במקום שניצבת הכנסייה. הצעירים של כפר ברעם פונים לתרבויות הנרכשות שלהם כדי לחגוג את המסורת המשותפת. הפרויקט שואף להציע קרקע יציבה ונגישה המארחת את הפרקטיקה התרבותית של הקהילה, תוך יצירת חללים מקוריים חדשים לרשת מתפקדת, התוססת בפרוגרמות משגשגות. בהתבסס על סטרוקטורה בעלת שימור קפדני, הפרוייקט מציין רגע חשוב בהיסטוריה. הוא שומר על המוחשי מהידרדרות נוספת הרסנית המסמלת המשך לצלקת, תוך הכנת השרידים להיות אבן ראש לדורות הבאים.

הנחיית עבודה
פרופ' איתן קימל
אדר' דיוויד רובינס
הנחיית מחקר
ד"ר ליאת אייזן
נוהא קעואר
נוהא קעואר
תוכנית ארכיטקטורה ובינוי ערים
נוהא קעואר

פרויקטים נוספים בסטודיו