מטרו-שיף : העיר התפורה של ואדי עארה ריחאנה

פרויקט גמר 2023

לכוד בין מערכת של פריסות תשתית כבדות, אזור המשולש הצפוני (ואדי עארה) מארח יותר מ-200 אלף איש. מוקף בחומת ההפרדה ממזרח, כביש ואדי עארה (65) מצפון והכביש המהיר הגדול במדינה ממערב, הערים המאכלסות את האנשים הללו חנוקים וחסרות פרויקטים גדולים של פיתוח קרקע.

פרויקט הפיתוח העירוני המוצע עבור אזור המשולש הצפוני מדגים גישה אסטרטגית להתמודדות עם אתגרים שמציבים תשתיות וחומות הפרדה. החוסן של האזור הוביל למערכת אקולוגית ייחודית של זהות תרבותית והתמקצעות. על ידי השקעה בכלים לפיתוח עירוני ובפריסות מרחביות, פרויקט זה רותם עוצמות מקומיות ליצירת רשת של קישוריות המקדמת קיימות וקלקטיביות חברתית.

תכנון מטרופולין בר קיימא בוואדי עארה הוא מורכב בשל התשתית הפוליטית. עם זאת, מינוף משאבים קיימים ושילוב קהילות מגוונות יכולים להתגבר על אתגרים. על ידי אימוץ התכונות הטבעיות של האזור ובחינה קפדנית של השפעות התשתיות, גישה הוליסטית יכולה להוביל למטרופולין המקדם לכידות, קיימות וצמיחה כלכלית.

תכנון מטרופולין בוואדי ערה חייב לאזן בין העיור לבין שימור משאבי הטבע והמורשת. שילוב שטחים ירוקים, אנרגיה מתחדשת ותחבורה יעילה יכולים ליצור סביבה ראויה למגורים. מתן פונקציות ציבוריות מגוונות משפר את רווחת הקהילה. השילוב של אדריכלות מודולרית שומרת על מורשת תרבותית תוך התאמה לחיים המודרניים.

שלבי ההתפתחות המתקדמים, משירותי בריאות וחינוך ועד לספורט ומסחר, יוצרים חזון טרנספורמטיבי. תוכנית מקיפה זו משלבת תשתיות וקידמה חברתית, מטפחת אחדות, חדשנות ושאיפות משותפות. בסופו של דבר, היא שואפת ליצור מטרופולין הרמוני שמתעלה מעל קונפליקטים ומטפח קהילה מאוחדת ומשגשגת.

הנחיית עבודה
פרופ' אורח איתן קימל
אדר' דיוויד רובינס
הנחיית מחקר
ד"ר ליאת אייזן
אמיר קעדאן
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו