טריטוריה מפוקסלת: מנגנון לעיצוב קרקע

פרויקט גמר 2023

הידרדרות מצבו של ים המלח עקב שינויי האקלים ובעיקר כתוצאה מניצול יתר במקורות המים לצרכי פיתוח ופעילות אנושית תעשייתית, משפיעה באופן משמעותי על הנוף והסביבה, כמו גם על הפעילויות האנושיות המתרחשות מכל עבריו. בעקבות כך החליטה הממשלה לסייע ליישובים ולרשויות באזור להתמודד עם אותם נזקים ולצמצם את הסיכונים, באמצעות חיזוק התשתיות והעצמת התעסוקה, המחקר והפיתוח הנופי באזור.

לאדריכלות ולתכנון עירוני יש תפקיד מכריע בהתמודדות עם האתגרים שמציבים שינויי האקלים, הם מהווים ככלי חיוני ליצירת קהילות בנות קיימא וגמישות שיכולות להסתגל ולהפחית את ההשפעות של אקלים משתנה. הפרויקט מתבסס על תיאוריות תכנוניות אשר מציעים גישה מבטיחה להתמודדות עם אתגרי שינויי האקלים ושיפור העיצוב העירוני, כדוגמת LANDSCAPE URBANISM ו-DESIGN WITH  NATURE, וטוען באמצעותן כי על ידי הגברת הרגישות לטבע בסביבות חיים, המאפיין הנופי יכול לסייע בבניית זהות חזקה יותר לשטח ולתושביו. הפרויקט מזהה את הפוטנציאל בפיתוח הצעת תכנון בת קיימא לקידום התעסוקה והמחקר בים המלח, על ידי הקמת קמפוס מחקרי בסמוך לכביש 90 ושמורת הטבע "מצדה" וזאת על מנת  להציע מתודולוגיה שניתן להשתמש בה ככלי תכנון חדשני ובר קיימא לכל מקום בעולם.  כלומר, הפרויקט בוחן כיצד ניתוח מערכות אקולוגיות ומאפיינים פיזיים באזור נתון יכול לסייע בהפחתת ההשפעות השליליות של הבינוי על הטבע והסביבה?

תוצאת הכלי התכנוני שנבנה באמצעות קוד מחשב ומודל תלת ממדי מדויק, ונבדק באתר קיצוני, אפשרה לזהות את אזור ההתערבות המתאים ביותר ובכך להציע הצעה תכנונית אדריכלית לבניה אקלימית, בת קיימא בהתאם לערכי ומאפייני המקום הטבעיים ובכך למזער את ההשפעות השליליות של הבינוי.

הנחיית עבודה
פרופ"ח אורח אורי הלוי
ד"ר איימן טבעוני
הנחיית מחקר
אדר' עומרי זליכה
לור פאהום
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו