הסתגלות. עירוניות אדפטיבית |אדריכלות אדפטיבית

פרויקט גמר 2023

במציאות שבה אנו חיים קיים פער בין ההתפתחות המהירה והדינאמיות של הטכנולוגיה לבין הסטטיות והנוקשות היחסית של העיר והמבנים בה. פער זה נובע מהיעדר כלים אדריכליים ותשתיות עירוניות הנחוצות להסתגלות מהירה של העיר למציאות המשתנה במהירות, בעקבות השינויים החברתים והטכנולוגים התכופים והלא צפויים. ככל שעובר הזמן, גובר הצורך בערים מודרניות שיודעות להתפתח במהירות ובדינאמיות. בניגוד לזאת, רגולציות הפיתוח העירוני וההליכים הסטטוטוריים המלווים את תהליך התכנון הופכים לאיטיים ומסורבלים יותר. לטכנולוגיה, שקצב התפתחותה נמצא בשיאו, תפקיד משמעותי בעיצוב העולם, המדינות, החברה, הכלכלה, הסביבה והעיר. לעומת זאת, קיבעון האדריכלות מוביל לכך שמבנה שתוכנן לשימוש מסוים מאבד מהרלוונטיות שלו ברגע שצורכי העיר משתנים.

         תכנית אדפטיבית להתחדשות עירונית היא גישה תכנונית שביכולתה להתמודד עם מורכבות העיר והאדריכלות הנמצאים בשינוי מתמיד, ועל כן, הפרויקט ידון בשאלה כיצד ניתן להקנות לעיר יכולת הסתגלות לשינויים מהירים ובלתי צפויים של העידן הטכנולוגי ?

        המחקר ידון בשתי גישות- עירוניות אדפטיבית המבוססת על מערך תכונות המאפשר גמישות למרחב והסתגלות לשינויים בלתי צפויים ואדריכלות אדפטיבית המאפשרת שינויי יעוד בהתאם לצרכים החברתיים המשתנים.

         האתר שישמש לבחינת הסוגייה הוא אזור מרכזית אגד בת גלים בחיפה. אזור התחנה מוזנח מאוד ובעל פוטנציאל גדול להתחדשות עירונית ואף החלו תהליכים לחידושו במתכונת פינוי בינוי. מרחב ההתערבות כולל בתוכו אזורים בעלי אופי שונה וניתן ליישם בו את התוכנית האדפטיבית להתחדשות עירונית בצורה מגוונת המותאמת למאפייני האזורים הקיימים.

 

הפרויקט מציע שימוש במושג ״באפר״ ככלי ואלמנט אדריכלי אשר מתמודד עם נוקשות העיר הקיימת ומטרתו להקנות לעיר תכונות המאפשרות גמישות. אורך חייו של הבאפר משתנה בהתאם לצורכי העיר והשינויים בו נעשים בתדירות גבוהה יותר משל הליכי התחדשות עירונית. הבאפר מייצר רקמה תלת ממדית בקומות התחתונות של העיר ובכך מאפשר עירוניות גמישה המכילה בתוכה פרוגרמות ציבוריות. בנוסף, הוא מאפשר תנועה חופשית במפלס הרחוב, ויוצר קישוריות בין מבנים בקומות העליונות. גמישותו המרחבית והפוטנציאל של הבאפר הופכים אותו לכלי משמעותי בתכנון עירוניות ואדריכלות אדפטיבית. 

        התוכנית האדפטיבית להתחדשות עירונית וכחלק ממנה גם הבאפר, יקנו לעיר יכולות הסתגלות ויאפשרו לה להשתנות בקלות ובמהירות בהתאם לשינויים התכופים והלא צפויים של העידן הטכנולוגי. 

הנחיית עבודה
פרופ' אורח איתן קימל
אדר' דיוויד רובינס
הנחיית מחקר
ד"ר ליאת אייזן
בר הרשברג
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו