החזית האזרחית

פרויקט גמר 2021
החזית האזרחית

האיום הבטחוני והטראומה הנלוות החקוקה בחברתנו הביאה לכך שמערך מבוצר המשתייך לחזית המלחמה נבנה בתוך הבתים, הרחובות והערים שלנו. הפועל היוצא הוא שבתוך המרחב העירוני, מסתווים מגדלי ממד"ים גבוהים וצפופים הנוספים לדירות והופכים את הבית לכמעין שוחת מלחמה אישית הערוכה ליום קרב. הצורך במיגון הצמוד לכל דירה ובנייתו האינטנסיבית היא לא מקרית. אופייה של המלחמה משתנה וחודר למרחב האזרחי, עד כדי כך שהתפיסה הבטחונית הנוכחית מגדירה אותו כחזית עיקרית נוספת – 'החזית האזרחית'. תפיסה זו מתבטאת באופן ההתייחסות של מערכת הבטחון, הצבא ושלוחותיו למרחב העירוני בכך שהיא רואה במרחב זה כחלק ממערך המלחמה ועל כך יש להכין אותו למטרה זו. דרך הפעולה הנוכחית מתמודדת עם הדילמה הנוצרת ממעבר חזית המלחמה למרחב האזרחי, באמצעות הסתרת המיגון ושילובו מבחינה, חברתית, כלכלית וויזואלית ובכך מטשטשת את נוכחות חזית המלחמה במרחב האורבני. מהלך זה מוכוון ומבוקר על ידי הצבא באמצעות חוקים ותקנות המגדירים את מערך המיגון ובכך מגבילים את חופש התכנון האדריכלי. כמו כן, נוכחות המקלטים בסביבת המגורים, הסתרתם ושילובם בחזות האזרחית ובהיגיון הכלכלי מביאים לידי נרמול את נוכחות המלחמה במרחב ובכך מנציחים את המצב בו אנו נמצאים ומחזקים ערכים של נפרדות ו"דאגה לעצמי". הפרויקט משתמש באדריכלות ככלי ביקורתי ומתמודד עם השאלה כיצד תראה טיפולוגית המגורים הישראלית בעיר במידה ונכיר בכך שחיינו שלובים בחזית של מלחמה? ומדמה תרחיש בו אנו כמתכננים מקבלים את המלחמה כחלק בלתי נפרד ממרכיבי המרחב הישראלי ובכך לוקחים אחריות גם על שילוב מערך המיגון במרחב האזרחי. הפרויקט משתמש בעולם התאורטי ובכלים אדריכליים בכדי לבחון יחסים שונים בין מערכת המיגון, המגורים והקהילה. העקרונות שעליהם נשענתי בתכנון הם חשיפה, שיתופיות והפיכת היחסים בין המיגון למגורים. לצורך מימוש עקרונות אלה, הוצאתי את המיגון ממרחבי המגורים והצבתי אותו במרכז, הן פיזית והן קונספטואלית, כך שנוצרת ליבה ממוגנת שסביבה מערך מגורים הקפי המשמש תשתית לקהילה. מערך המגורים מציע סגנון מגורים חדש ושונה המעודד אינטראקציה בין הדיירים בעוד שהליבה המשמשת בחירום כמקלט גדול מכילה חללים משותפים המשרתים את הקהילה שמסביבה וזאת באמצעות אסטרטגיות הלקוחות מעולם האדריכלות. בכך, נוצר מרחב משותף המחזק את האחדות והקהילתיות ומנגד מאתגר את התפיסות של פונקציונאליות ונפרדות. קשרי הקהילה הקרובים המספקים תמיכה ושותפות חברתית בשילוב חללי השירות השיתופיים מקנים יכולת מוגברת לעמוד ביעדי החזית האזרחית. הפרויקט מציג סגנון בנייה אחר הנובע מאותם אילוצים ותנאים שהמרחב הישראלי מעמיד בפנינו כמתכננים ובכך מציף שאלות הנוגעות לאדריכלות הישראלית, בסוגיות פוליטיות וחברתיות הנגזרות מהחיים בסביבה מאוימת ואלימה.

הנחיית עבודה
פרופ"ח גבי שורץ
אדר' זיו לייבו
הנחיית מחקר
ד"ר רונן בן אריה
אדר' אלעד הורן
אור שטרית
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים
החזית האזרחית
החזית האזרחית
החזית האזרחית

פרויקטים נוספים בסטודיו