דה-הרכבה בחוויית המסחר

פרויקט גמר 2022
יהונתן בל

הרחוב המסחרי הינו עמוד השדרה של התפתחות העיר המודרנית. הפרויקט מתמקד בתהליכים מרכזיים המתרחשים בהווה, אשר עתידים להשפיע על פני  המרחב  העירוני  המסחרי  המוכר ועל דפוסי השימוש של הציבור במרחב זה.
בין התהליכים הללו, עיור וציפוף, עליית המסחר המקוון, שינויים בשרשרת האספקה הלוגיסטית, הבדלים באורח החיים הבין-דורי, ותהליכי אזור ופרוור אשר נטמעו בתכנון מודרני ואינם זכו להסתכלות מחודשת. הפרויקט רואה בשינויים הללו הזדמנות להעשיר את המרחבים הציבוריים שלנו שגורמים לרחוב להיות אנרגטי ומעניין, ומציע בחינה מחודשת של טיפולוגית הרחוב המסחרי העירוני המוכר.
כדרך בחינת המוטיבציות של הולך הרגל לצאת מהעולם המקוון אל הפיזי, ובעזרת תכנון אדריכלי ועיצוב עירוני מוצע סט כלים לתכנון אינטנסיביות עירונית מסחרית חדשה. מרחב מתפקד, חברתי וחוויתי, אשר ימשוך את המשוטטים אל הסביבות הציבוריות בעיר. שכונת נאות פרס ב', המתוכננת להיבנות במבואות הדרומיים של חיפה, נבחרה כמקרה הבוחן לשילוב עקרונות לפיתוח טיפולוגית המרחב המסחרי.

הנחיית עבודה
פרופ' איתן קימל
אדר' דיוויד רובינס
הנחיית מחקר
ד"ר ליאת אייזן
יהונתן בל
יונתן בל
תוכנית ארכיטקטורה ובינוי ערים
יהונתן בל
יהונתן בל
יהונתן בל

פרויקטים נוספים בסטודיו