בתהליך פירוק/בנייה

פרויקט גמר 2022
דימה עבדו

הפרויקט בוחן את ההשפעה הסביבתית והמרחבית של תהליכי בנייה/הריסה/פירוק מבנים בערים. בעזרת שינוי תפיסת הבניה ממודל לינארי למודל מעגלי בר קיימא.

מרכז כלל בירושלים, נבחר כמקרה בוחן, בהיותו אחד מהרבה מגה-סטרוקטורות היוצרים פער במרקם העיר. פער זה נובע מהצורה הקפדנית וטביעת רגל עצומה של הקומפלקס המונעת את המרחב להסתגל לכל שינוי המתרחש בעיר.

הפרויקט נועד לנהל משא ומתן בצורת חיים בין ה"זמני" ל"קבוע" על ידי הצעת מערכת גמישה (אב טיפוס) אדפטיבית ומתאימה את עצמה לפי קצב השתנות העיר. הפרויקט משתמש במיקום המרכזי של הבלוק, והופך את החזון הספציפי שהיה לבניין למערכת שניתנת לפירוק, מציע תרחישים מגוונים ומבטיח חיים מרובים לבניין.

הנחיית עבודה
פרופ' איתן קימל
אדר' דיוויד רובינס
הנחיית מחקר
ד"ר ליאת אייזן
דימה עבדו
דימה עבדו
תוכנית ארכיטקטורה ובינוי ערים
דימה עבדו
דימה עבדו
דימה עבדו

פרויקטים נוספים בסטודיו