בלימת המדבור

פרויקט גמר 2023

תופעת המדבור נגרמת כתוצאה מהתחממות כדור הארץ ונדידת חול המשנות את תנאי החיים ואת פני הקרקע. גורם מרכזי בהחמרת התופעה הוא בני האדם, דרך איסוף עצי הסקה, רעייה ועיבוד יתר והתרבות. תופעה זו גורמת להתייבשות אדמות פוריות באזורים שונים, כולל ישראל. קו הצחיחות בישראל משפיע על פוריות הקרקע ועל האקלים האזורי, והוא במגמת עליה צפונה, מה שמשפיע לרעה על היבול ותנאי המחייה. כדי למתן את המדבור, ניהול הקרקע בצורה נכונה עשוי להועיל. הפרויקט בוחן את גישת האקלים באדריכלות, שבה מבנים מתוכננים ונבנים כך שיתאימו לתנאי אקלים ספציפיים, במקרה זה מדבר. הוא מדגיש את החשיבות של שימוש בקרקע מקומית בשיטות בנייה מתקדמות המבוססות על טכניקות מסורתיות. ארכיטקטורה מדברית, המתחשבת באתגרים הייחודיים של אזורים צחיחים, יכולה למלא תפקיד מכריע בבלימת במדבור. הפרויקט מציע מספר אסטרטגיות, כולל שימוש בשיטת MICP (Microbial-Induced CaCO3 Precipitation) כך שעל ידי גירוי הבקטריות הנמצאות בקרקע, באמצעות מזון, מתבצע תהליך של הקשחת הקרקע. הפרויקט מיישם שיטה זו באזור המדבר בישראל לטובת שיקום הקרקע וכך מאפשר בנייה ידידותיות יותר לסביבה. שילוב של החדרה מלאכותית של מים לקרקע, עיצוב מבנים ברי קיימא ושימוש בקרקע מקומית, מסייעים במימוש מטרת הפרויקט ותורמים בהחזרת האיזון הסביבתי באזור. אזור ההתיישבות הניסיוני המוצע כולל טיפולוגיות מגוונות של מבנים המותאמים לתנאי המדבר, ובנוסף עיצוב טופוגרפי המותאם לתנאים היבשים ותורם לחילחול המים לקרקע. באמצעות גישה מערכתית זו, הפרויקט מכוון לטפל במדבור תוך קידום תנאי החיים באזור העובר תהליך זה בישראל.

הנחיית עבודה
פרופ' אורח איתן קימל
אדר' דיוויד רובינס
מעבדת MTRL | פרופ"ח אהרון שפרכר
ייעוץ
פרופ' מיכאל צסרסקי
הנחיית מחקר
ד"ר ליאת אייזן
רוני הלל
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו