סטודיו עירוני

2023

הסטודיו העירוני הוא מסע המשלב מחקר, תכנון ועיצוב שבסופם פרויקט גמר משמעותי המזקק את האמירה הערכית והכישרון של הסטודנטים. התמודדות עם אתגרי המציאות האורבנית בישראל היא קו הגמר של הלימודים וכרטיס ביקור לקראת קריירה מקצועית.

הסטודיו העירוני מפתח ארגז כלים לגיבוש עמדה אדריכלית למציאות מרחבית ישראלית עכשווית, תוך הכרת האתגרים התכנוניים הניצבים היום בפיתוח סביבות עירוניות מיטביות. הסטודנטים מתמודדים עם סוגיות של ציפוף ועיבוי המרקם העירוני, המקיימים תרחישים עירוניים בעלי איזון חברתי, כלכלי, וסביבתי וערוכים לשינויים עתידיים.

חקירת האתגרים מובילה ליצירת סביבת חיים עירונית מקיימת, בריאה למתגוררים בה, אינקלוסיבית למגוון תושביה, המנסה להתמודד עם אי צדק חברתי ותהליכי דחיקה חברתיים. הסטודיו עוסק גם בהתמודדות רגישה וערנית ברקמות עירוניות ותיקות מתחדשות, תוך זיהוי האיכויות המבניות והמרחביות שלהן, כיבוד הזיכרון וההיסטוריה המקומית וניסוח מענה רלוונטי לצורכי השעה.

דגש מיוחד מושם על ההתייחסות לרקמה הציבורית עירונית על עוגניה, מבני הציבור, כמקדמי תחושת הזהות והשייכות של תושבי העיר אליה ואשר תורמים למיתוגה. לאור מגמת ההפרטה הגוברת, נתינת מענה לצורכי האוכלוסייה העירונית הגדלה, והשפעת מגפת הקורונה, נדרש אתגור של מושגים וקונבנציות אדריכליות כמו היחס בין הציבורי לפרטי, שיביא לשינוי באופן שבו ישתמשו אנשי העיר במרחב הציבורי הפתוח והמבונה כאחד. הסטודיו הוא הזדמנות לקריאה חדשה של רקמה זו שתייצר התערבות אדריכלית התורמת לשיפור חיי היום יום של המשתמשים בה.

הנחיית סטודיו
פרופ"ח אורח אורי הלוי
ד"ר איימן טבעוני
הנחיית מחקר
אדר' עומרי זליכה

קבוצות סטודיו נוספות