סטודיו טכנולוגיה מחוללת

2023

הסטודיו משתמש בטכנולוגיות תכנון וייצור עכשוויות כדי להוציא לפועל תכנון והבעה מרחבית בקני מידה שונים. הסטודנטים יבחנו את השפעתם של פיתוחים טכנולוגיים על סוגיות אדריכליות ותרבותיות, ועל הגדרת שפתם האדריכלית. בהתבסס על מחקר אדריכלי אינדיוידואלי, הסטודנטים יוצרים כלי תכנון שעוזרים להם לפתח את הנושא המחקרי שלהם וכך נוצר שיח ביקורתי.

נושאים אפשריים לעבודה בסטודיו הינם רבים ומגוונים. הם נעים בין: תכנון פרמטרי מבוסס אלגוריתם, התפתחות ההסטורית ותהליכים של תעשיה, הבנת דפוסים בהתפתחות חברות, תרבויות ושינויים אבולוציוניים ועוד. בעוד הנושאים מגוונים, כולם חולקים זיקה לטכנולוגיה ומשתמשים ביכולות שלה לעצב חברה וחלל. תכנון פרמטרי הינו רק ביטוי אחד של טכנולוגיה ואפשרי לשימוש על ידי סטודנטים ביצירת כלי תכנון חדשים בין אם בקנה מידה אורבני או בקנה מידה אדריכלי.

מנחי הסטודיו מובילים את הסטודנטים דרך הגדרת הנושא ופיתוח שאלת המחקר, ביסוס הנושא הנבחר בהקשר התאורטי הרחב, ניתוח נושאים כמו טקטוניקהטקטוניקה (tectonics) וחומריות הקשורה לנושא, ובחינת הפוטנציאל לגילוי וביטוי חללי.

הנחיית סטודיו
פרופ' אורח איתן קימל
אדר' דיוויד רובינס
הנחיית מחקר
ד"ר ליאת אייזן

קבוצות סטודיו נוספות