אדר‘ רועי יוסיפוף

עמית מחקר

מסלול ארכיטקטורה


אדריכל ((M.Arch1 וחוקר במעבדת תפיסה חזותית בארכיטקטורה של פרופ"ח דפנה פישר גבירצמן. עבודתו במעבדה מתמקדת בפיתוח של מודלים אנליטיים למדידה והערכה של תפיסה ויזואלית של הולכי רגל במרחב העירוני, בהתבסס על פרמטרים עירוניים פיזיים.


רועי יוסיפוף