גב' קרן אונגר

רכזת מחקר ותקציבים
ניהול, תכנון ובקרה תקציבית; ניצול כספי מענקים; מתן תמיכה וייעוץ בבניית תקציב להצעות מחקרעזרה באיתו מענקי מחקר
קרן אונגר