גב' קרן אונגר

רכזת מחקר ותקציבים
ניהול, תכנון ובקרה תקציבית ניצול כספי מענקים מתן תמיכה וייעוץ בבניית תקציב להצעות מחקר עזרה באיתור מענקי מחקר
קרן אונגר