גב' קרן אונגר

רכזת מחקר ותקציבים

ניהול, תכנון ובקרה תקציבית

ניצול כספי מענקים

מתן תמיכה וייעוץ בבניית תקציב להצעות מחקר

עזרה באיתור מענקי מחקר
קרן אונגר