פרופ‘ דניאל שפר

פרופסור אמריטוס

מסלול תכנון ערים ואזורים
דניאל שפר
סגו 614