פרופ”ח אסף שוורץ

פרופסור חבר

מסלול אדריכלות נוף

ראש מסלול אדריכלות נוף/אקולוגיה עירונית /אגרו־אקולוגיה /אקולוגיה נופית /ביולוגיה משמרת /פסיכולוגיה משמרת /סוציו־אקולוגיה /פתרונות מבוססי טבע /ביולוגיה פולשת /תכנון משמר

אסף שוורץ
סגו 605