אדר‘ רן שבתי

מרצה נלווה

מסלול ארכיטקטורה
רן שבתי