פרופ‘ עדנה שביב

פרופסור אמריטה

מסלול ארכיטקטורה


דיקנית הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בשנים 2005-2003.

בשנת 1969 יזמה את המחקר וההוראה בפקולטה בנושא של תכנון אדריכלי בעזרת מחשב ובשנת 1979 יזמה את המחקר וההוראה בנושא של תכנון ביו־אקלימי סולארי פסיבי.

מחקרה עוסק בפיתוח מודלים ממוחשבים ליצירה והערכה של תכנון מודע לאקלים ולאנרגיה והנחיות לתכנון ביו־אקלימי חוסך אנרגיה בקנ"מ בנייני ואורבני.

הנחתה למעלה מעשרים סטודנטים מוסמכים לדוקטורט ולמאסטר, וכתבה למעלה מ־130 מאמרים מקוריים שהתפרסמו בעיתונים מקצועיים, פרקים בספרים ואסופות מאמרים בכנסים בינלאומיים שעברו רפרנטורה בינלאומית.

ב־1994 ייסדה את מעבדת אקלים ואנרגיה בארכיטקטורה ועמדה בראשה עד שנת 2008, השנה שיצאה לגמלאות.

מעבדת אקלים ואנרגיה בארכיטקטורה מבצעת מחקרים עבור גופים ממשלתיים כמו משרד האנרגיה והמים ("פיתוח תקנים לחיסכון באנרגיה בבניינים"), המשרד להגנת הסביבה ("פרוטוקול קיוטו") ומשרד הבינוי והשיכון ("הנחיות לשמירת זכויות שמש בתכנון אורבאני").

חברה בועדת המומחים לפיתוח התקנים: 5282SI: "דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה", ו-5280SI: "אנרגיה בבניינים - מעטפת הבניין" שהוא תקן חובה. כתבה את פרק האנרגיה לתקן 5281SI "בנייה ירוקה". תקנים אלה מבוססים על מחקרים שנעשו במעבדת אקלים ואנרגיה בארכיטקטורה.

על עבודתה המחקרית ופעילותה זכתה במספר רב של פרסים, בינהם שלושה פרסים בינלאומיים יוקרתיים:

    • PIONEER IN RENEWABLE ENERGY for "special achievements in the field". The "World Renewable Energy Network", 1998.
    • PIONEER IN PASSIVE SOLAR ENERGY for "Over the last 40 years, she created software, integrated ideas on community design, and initiated research in the United States and Israel changing the way buildings perform". The "American Solar Energy Society, 2012.
    • PLEA LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD for "significant contribution towards PLEA". The "PLEA Board of Directors" 2020", PLEA Conference, 2020.

    קישור לקובץ קו"ח מלא.


/ארכיטקטורה ירוקה בת קיימא /תכנון סולארי פסיבי תואם אקלים בקנ"מ בנייני ואורבני /חיסכון באנרגיה בבניינים

עדנה שביב
סגו 614