גב' קרן שטגר

רכזת תארים מתקדמים
קרן שטגר
בניין אמאדו, קומה 3, חדר 312