פרופ‘ עזרי טרזי

פרופסור

מסלול עיצוב תעשייתי

ראש מסלול עיצוב תעשייתי/עיצוב תעשייתי במהפיכה התעשייתית הרביעית /עיצוב לעידן פוסט-קורונה /עיצוב וייצור דיגיטליים /עיצוב ותרבות /עיצוב לרפואת חירום /עיצוב לסביבה הימית /עיצוב מבוסס טבע (NCD)

עזרי טרזי
סגו 617