פרופ‘ עזרי טרזי

פרופסור

מסלול עיצוב תעשייתי

ראש מסלול עיצוב תעשייתיעיצוב תעשייתי בעידן המהפיכה התעשייתית הרביעית, עיצוב לעידן פוסט-קורונה, עיצוב וייצור פרמטרי ודיגיטלי, עיצוב ותרבות, עיצוב לרפואת חירום, עיצוב לסביבה הימית, עיצוב ושלומות ובריאות האדם,עיצוב מבוסס טבע

עזרי טרזי
סגו 617