ד”ר מירב אהרון

מרצה בכיר

מסלול תכנון ערים ואזוריםסוציולוגיה אורבאנית, תסקיר חברתי כלכלי, תכנון חברתי ומרחבי חכם, אי שוויון מרחבי

מירב אהרון
סגו 504