מר מוטי גרוסמן

אחראי מעבדת עיצוב וייצור
הדרכה, עזרה וייעוץ לסטודנטים בהכנת עבודות, מודלים ופרוייקטים. הפעלה והדרכה של ציוד מגוון כולל שימוש בחומרים מגוונים.
מוטי גרוסמן
בניין אמאדו, קומה 1, חדר 108