מר חיים זינגר

אחראי מרכז מדיה ומעבדת צילום
אחראי תחום המדיה,לכידה באמצעות סטילס ווידיאו, אחראי מ.הצילום, הדרכת סטודנטים במישור הטכני והאומנותי, סיוע לסגל האקדמי והפקולטה בתיעוד , אחראי תחום הרחפנים בפקולטה"
חיים זינגר
בניין אמאדו, קומה 1, חדר 108