מר חיים זינגר

אחראי מרכז מדיה ומעבדת צילום
חיים זינגר
בניין אמאדו, קומה 1, חדר 108