פרופ”ח דפנה פישר-גבירצמן

פרופסור חבר

מסלול ארכיטקטורה

ראש מסלול ארכיטקטורה/ציפוף עירוני ושלומות /נוירו-ארכיטקטורה /התמצאות במרחב אצל מבוגרים /ניתוח וסימולציות חזותיים ומרחביים בתלת ממד /שימוש אדפטיבי מחדש בארכיטקטורה /ניסויים במציאות וירטואלית /תכנון סביבות למוח המזדקן

דפנה פישר-גבירצמן
סגו 508