אדר' נוף מיכל בן שושן

מרצה בכיר נלווה

מסלול אדריכלות נוף
מיכל בן שושן