ד”ר אמיל ישראל

מרצה בכיר

מסלול תכנון ערים ואזוריםצדק חברתי ואי-שוויון מרחבי, פרבור והיבדלות, הגירה וגלובליזציה, חדשנות, תכנון שימושי קרקע, תכנון אסטרטגי

אמיל ישראל
סגו 618