הדר בן אברהם: n-מבטים – מציאות רבודה וחיישנים ממוחשבים כמתווכים בין המציאות הפיזית והממוחשבת באדריכלות

הרצאה סמינריונית לתואר מגיסטר

11/03/2021
10:30
ZOOM

הויזואליזציה והייצוג במרחב ובזמן אמת של אינפורמציה הסמויה מן העין, כגון מצבי מיקרו-אקלים, הינם בעלי פוטנציאל לתמוך בחקירה אדריכלית של המרחב הקיים. בהקשר זה, חיישנים מבוססי מחשוב (physical computing-based sensors) ומציאות רבודה הינן שתי טכנולוגיות אשר מחברות בין העולם הוירטואלי-הממוחשב למרחב הבנוי; עם זאת, מעט מאד מחקרים באדריכלות בחנו את הציוות של שתי טכנולוגיות אלו. עולות השאלות מהן מערכות היחסים בין הפיזי והוירטואלי הנובעות מהחיבור של טכנולוגיות אלו? ואילו פוטנציאלים עבור תכנון אדריכלי חיבור זה טומן בחובו?
המחקר מעוגן במתודולוגיה של מחקר-דרך-עיצוב באמצעות בניית אב-טיפוס, ובוחן את התשתית הרעיונית ואת הפוטנציאלים האדריכליים של החיבור בין מציאות רבודה ככלי ייצוג בשטח ובזמן אמת, חיישנים ככלי מדידה של המתרחש במרחב הקיים, וכלי ויזואליזציה אדריכליים. מסגרת רעיונית לחיבור הטכנולוגיות ופלטפורמה מוחשית מוצעות ומוצגות, לקראת שילובן ככלי בתכנון אדריכלי.

פרטים ליצירת קשר: הדר בן אברהם | נייד: 052-5200033 | מייל: hadar.benavraham@gmail.comShare on facebook


FacebookShare on twitter


TwitterShare on linkedin


LinkedIn