אבי פרשה: זהות חברתית ורכיבת נשים על אופניים למטרות תחבורה – המקרה של תל אביב-יפו

הרצאה סמינריונית לתואר מגיסטר במסלול לתכנון ערים ואזורים

26/01/2021
17:00

רוב המחקרים שעסקו בפערי ייצוג בין קבוצות חברתיות מקרב רוכבי אופניים התמקדו בהעדפות פרט ובתשתית, בעוד שמעטים בלבד עסקו בהשפעה של זהות חברתית על תת-ייצוג של קבוצות אוכלוסייה. דרך נקודת המבט של גישת הזהות החברתית (Turner at el., 1987), מחקר זה בוחן כיצד זהות חברתית משפיעה על תפיסותיהן של נשים מרמות הכנסה שונות כלפי אופניים כאמצעי התניידות.

בהתבסס על מקרה המבחן של תל אביב-יפו, מצאתי כי התניידות באופניים נתפסת כמזוהה עם 'תל-אביביות' ועם בעלות אורח חיים פעיל ובריא ולא כ'משהו שכולן עושות'. תפיסות אלו עלולות להוות חסם עבור קבוצות חברתיות מוחלשות שלרוב אינן מזדהות עם קטגוריות חברתיות אלו ולכן נוטות לתפוס רכיבה כפרקטיקה ש'אינה מיועדת לנו'. זאת בעוד שקבוצות חברתיות פריבילגיות יותר אינן צפויות להיתקל בחסמים אלו, שכן רבות מן המשתייכות אליהן יכולות להזדהות עם קטגוריות חברתיות ואורחות חיים אלו, או לפחות לא לחוש מאוימות על ידן.

מממצאי המחקר עולה כי זהות חברתית עשויה למלא תפקיד משמעותי בעיצוב התפיסה כלפי התניידות באופניים, וכי על מנת לעודד התניידות באופניים, לא די בפיתוח תשתיות אלא יש גם לפעול לחיזוק התפיסה כלפי אופניים כפרקטיקה 'ניטרלית-חברתית' ש'כולן.ם עושות.ים'.

שקופיות ההרצאה זמינות כאן.

אבי פרשה | aviparsha@gmail.com | 052-3935724Share on facebook


FacebookShare on twitter


TwitterShare on linkedin


LinkedIn