יעל אלף: תמורות

הרצאה בנושא ניהול המורשת הבנויה בראי אינוונטר הנכסים

21/06/2021
13:30

אינוונטר נכסי המורשת נבנה באמצעות תיעוד מתמשך, זיהוי ותיאור נכסי המורשת. האינוונטר הוא אמצעי לניהול נכסי המורשת ולקבלת החלטות הנוגעות לעתידם, להגנה ולשימור שלהם. שאלות באשר לערכי המורשת – אילו נכסים ראויים לשימור – וכיצד לנהל אותה, עיצבו את תפיסתם של אינוונטרים.
ההרצאה תבחן את התמורות בתחום בעקבות התפתחות טכנולוגיות המידע ושינויים בגישות לניהול המורשת. אלו באים לידי ביטוי במעבר מהתמקדות במונומנט הבודד למכלול, מרשימה למערכת מידע ומחקיקה לשילוב בתכנון.Share on facebook


FacebookShare on twitter


TwitterShare on linkedin


LinkedIn