קול קורא לגיוס חברי סגל אקדמי בכיר ועמיתי מחקר במסלול ארכיטקטורה

קול קורא לגיוס חברי סגל אקדמי בכיר ועמיתי מחקר במסלול ארכיטקטורה

מסלול ארכיטקטורה בפקולטה מגייס חברי סגל אקדמי בכיר עם עדיפות לבעלי מומחיות באחד התחומים הבאים: שימור היסטורי; היסטוריה ותיאוריה; עירוניות ועיצוב עירוני.

כמו כן מגייס המסלול עמיתי מחקר לשלוש שנים בהיקף של 20 אחוזי משרה החל משנת הלימודים תשפ"ג, עם עדיפות לבעלי מומחיות בתחומים הבאים: שימור היסטורי; היסטוריה ותיאוריה; עירוניות ועיצוב עירוני; טכנולוגיות בנייה וייצור; קיימות בארכיטקטורה ובעיצוב עירוני.

על המועמדים להגיש: מכתב כוונות, קורות חיים ושמות של שלושה ממליצים פוטנציאליים לכתובת המייל ar.dean.ad@technion.ac.il .

פרטים מלאים של הקול הקורא נמצאים כאן (אנגלית).