חזון

חזון

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון תהיה מוסד אקדמי מוביל בתחומי העיצוב והתכנון המרחבי בארץ ובעולם, במחקר יוצר ידע וטכנולוגיה פורצי דרך, בהוראה מרחיבת דעת ורבת השראה של העוסקות והעוסקים באדריכלות, באדריכלות נוף, בתכנון ערים ובעיצוב תוך גילוי מחויבות, סקרנות, ביקורתיות וחדשנות, ובקידום המעשה המקצועי והמצוינות.

השליחות:

מחויבות ומעורבות

לבסס את המחויבות של מקצועות התכנון והעיצוב ושל משק הבנייה והפיתוח לחברה ולסביבה בני קיימא. לטפח מעורבות ציבורית וקהילתית פעילה כביטוי מקומי, אזורי וגלובלי למחויבות זו.

תרבות, שינוי וחידוש

למצב מחדש את מקצועות העיצוב והתכנון המרחבי כמחוללי שינוי, המעגנים, מבקרים ויוצרים של תרבות וכבעלי תפקיד מוביל בעיצוב סביבת העתיד, ובחידושה המתמיד.

ידע חדש וחדשנות טכנולוגית

לפתח שיטות מחדשות לעיצוב ולתכנון מרחבי המבוססות על ידע וטכנולוגיה מתקדמים ומשלבות כלים אנליטיים מגוונים עם מחשבת תכנון יצירתית.

שילוב בין מחקר, הוראה ומעשה

להדק קשר הדדי, תומך וסינרגטי בין ההוראה, המחקר והמעשה בתחומי העיצוב והתכנון המרחבי.

רב־תחומיות

ליצור שילוב מפרה בין מקצועות העיצוב והתכנון המרחבי, להרחיבם אל מעבר לתחומיהם היום ולבסס את שיתופי הפעולה הרב־תחומיים בבית הטכניון עם תעשיות הבנייה והפיתוח ומעבר להם, בארץ ובעולם.

ישראל כמרחב איכות וכמעבדה

לפעול לטיפוח האיכות המרחבית והאדריכלית של ישראל ולהעמידה כמעבדה חיה וכמקור השראה לתכנון חדשני ועיצוב איכותי של הסביבה, של תהליכים מרחביים ושל מבנים ומוצרים בעולם כולו.

בית חם

לטפח בית חם, תוסס ומפרה, מצויד ונענה, מחולל שיח ביקורתי ומעורב ללמידה, למחקר וליצירה לטובת כלל הקהילייה המקצועית, המוסדות והמשק בתחומי העיצוב והתכנון המרחבי בישראל.