המרכז למחקר ולפיתוח בארכיטקטורה

המרכז למחקר ולפיתוח בארכיטקטורה

המרכז למחקר ולפיתוח בארכיטקטורה נוסד בשנות השמונים של המאה ה־20. המרכז מייצר תשתית אינטלקטואלית ואדמיניסטרטיבית לפעילותם של מספר רב של חוקרים ומעבדות מחקר בארכיטקטורה, באדריכלות נוף ובעיצוב תעשייתי. נושאי המחקר בו מגוונים: אנרגיה ותאורה בבניינים, דיור, שמירה על הסביבה הימית, מורפולוגיה, עיצוב עירוני, פיתוח שיטות עיצוב וייצור ונושאים הקשורים בתכנון וייצור דיגיטאליים.

המעבדות הפועלות כיום במסגרת המרכז:

מעבדת T_CODE

מעבדת urbaNest לדיור ציבורי ושיתופי

מעבדת אקלים ואנרגיה בארכיטקטורה, CeLA

מעבדת דיזיין טק (Design Tech)

מעבדת המגורים: קבוצת המחקר במגורים היסטוריים ועתידיים

מעבדת טקסטיל דיגיטלי והדפסה תלת־ממדית, CFDL

מעבדת נתוני עתק במחקר אדריכלי, BDAR

מעבדת תפיסה חזותית בארכיטקטורה, APVLab

מעבדת MTRL

המעבדה לחקר האדם והמגוון הביולוגי